Първа инвестиционна банка вече има своето ново предложение за един от основните банкови продукти, а именно ипотечните кредити.

ипотечни кредити

От началото на месец Април, предлагаме на Вашето внимание изцяло нов продукт – ипотечен кредит в евро с лихва от 7,80 %. ПИБ поддържа едни от най-ниските нива по отношение на годишен процент на разходите (ГПР), а това е основният показател, който трябва да имате предвид, когато кандидатствате за ипотечен кредит. Също така, само при нас ще получите безплатна застраховка на недвижимия имот при неговото придобиване!

Можете да посетите някой от нашите офиси в цялата страна, за да се запознаете с продукта в детайли и да изложите всички Ваши въпроси и изисквания!

Коментари

 1. Разбира се ! И аз бих искал да науча нещо по въпроса . Истина е, че повече от година няма изменения на условията по Ипотечните кредити на ПИБ ; истина е също така и, че лихвите по този популярен вид кредитиране у повечето банки бяха намалени, а ‘полузаконната ‘ такса предсрочно погасяване – напълно премахната . Така, че моля коментирайте кога и ПИБ ще предложи изменения в този вид кредитиране ?

 2. Не е ли време ПИБ да помисли вече за предлагане не нов Ипотечен Кредит с по-добри условия ; повечето банки на пазара вече премахнаха таксата за предсрочно погасяване, освен това повечето предлагат и по-ниски лихвени нива , а с оглед на това , че ПИБ понижи през последната година лихвите по всички предлагани депозити, считаме че е време и да преложи манлко по-добра лихва и по имотечните кредити вече. Дано това не са само надежди, а скоро Банката да покаже, че наистина е банка на Клиента !!

 3. Нов клиент - лихва 7.8%. Стар клиент - лихва 10.00+, при същите условия. Това нормално ли ви се струва? Или се надявате старите клиенти да не проверяват какъв им е лихвения процент, след като не им се променя месечната вноска? Чрез кой вестник сте уведомили клиентите си за промяната на БЛП? В кой вестник (или друго СМО) сте уведомили клиентите си за предишните 7 покачвания на БЛП?

 4. Уважаеми Customer Support,
  Много съм ви благодарен, че ми отговорихте на въпроса!
  Предполагам ще отговорите и на следващия: Как може в момент в който рекламирате лихвен процент от 7.8%, да покачвате БЛП с 0.1% от първи май? Тоест, рекламирате ниски лихвени проценти за новите клиенти, а на старите им качвате лихвите? На какво отгоре?

 5. @ Клиент На официалния сайт на банката, в разделите за потребителско кредитиране има калкулатор за пресмятане на кредитите. Ще се постараем да разработим и такъв за ипотечните кредити. Вашето предложение ще бъде взето под внимание !

 6. ПИБ би улеснила малко клиентите си ако сложи един кредитен калкулатор. За депозитите има, защо да няма и за ипотечните кредити!

 7. @ Момчил Жилищният кредит е целеви - той се предоставя за закупуване на имот и в този случай банката изисква да й се представят документи, доказващи придобиването на имота. Ипотечният е кредит, обезпечен с ипотека, където целта не се следи - може да бъде за ремонт, за образование и други нужди. При него банката изисква ипотекиране на имот, който клиентът вече притежава. Поздрави, Екип на ПИБ

 8. Здравейте,
  Каква е точно ралзиката между Ипотечен и Жилищен кредит?

 9. Каква е процедурата по предоговаряне на кредит от БЛП към новия базисен лихвен процент БЛПкс?

 10. @ Славов Към момента въвеждаме нов базисен лихвен процент - БЛПкс съобразен с коефициент за ликвидност и пазарна среда. Въвеждането на този фактор е продиктувано от цената на ресурса, който предоставяме и текущото състояние на международните финансови пазари. Всички нови кредити ще бъдат съобразени с тази база. Вашият кредит е съставен на друга база - БЛП, ОЛП (основен лихвен процент) или БЛПкк. В този смисъл, при продължаваща тенденция на стабилизиране в глобален и локален мащаб, поетапно ще преразглеждаме и другите базови лихвени нива. Поздрави, Екип на ПИБ

Коментирай