Дни преди Великден, Първа инвестиционна банка предлага на Вашето внимание нова великденска оферта – Великденски депозит в 3 периода по 3 месеца. А точно преди самия празник ще Ви изненадаме с награди и великденски зайчета. След няколко дни ще съобщим как получавате шанс да спечелите от промоцията и естествено ще участват тези от Вас, които открият нов депозит в ПИБ.

До края на месец април във всеки офис на ПИБ АД можете да откриете своя нов Великденски депозит. За първите три месеца ще получите годишна лихва 8.75%, за вторите 9.00% а за последния период лихвата нараства до 9.35%. Не изискваме минимална сума и такса за откриване, довнасяте когато желаете, като през последния период довнесените средства ще се олихвят с 0.5% годишна лихва. Валутите, в които е възможно да откриете Вашия Великденски депозит са лева и евро,а депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки в размерите, предвидени от закона.

Коментари

 1. @ ro-tex Първоначално внесената сума се олихвява за целия период, а всички довнесени средства за оставащото време до падеж: Допълнително внесените суми по депозита, преди изтичане на срока му, се олихвяват за времето от датата на постъпването им по Депозитната сметка на ВЛОЖИТЕЛЯ до датата на изтеглянето им, с лихвения процент, приложим спрямо депозита към момента на допълнителната вноска. Поздрави, Екип на ПИБ

 2. Това означава ли, че ако след първото тримесечие във влога ми има 1000лв и след първия месец от второто тримесечие внеса още 1000лв, то в края на второто тримесечие ще получа лихвата за тримесечието върху първите 1000лв + 2/3 от лихвата за тримесечието за вторите 1000лв?

  Тоест лихвата определя ли се от това колко време парите са престояли във влога или е на принципа "на края на тримесечието олихвяваме това, което е било във влога в началото на тримесечието"?

 3. @ хммм
  Довнесени средства до края на второто тримесечие се олихвяват спрямо обявените нива за съответния период (довнесените средтсва се олихвяват за оставащите дни до падеж). След началото на последното тримесечие, довнесени суми се олихвяват с 0.5% на годишна база. Ако изтеглите средства на втория падеж, останалата сума се олихвява съгласно лихвата за последното тримесечие - 9.35%.
  Поздрави,
  Екип на ПИБ

 4. Ако довнеса пари още през първия 3-месечен период, на края на третия с какъв процент ще се олихвят? Ако изтегля същата сума на края на втория 3-месечен период останалите средства с какъв процент ще се олихвят?

 5. @ automation,

  Откриване на Великденски депозит, както и на всеки друг промоционален депозит през Виртуалния банков клон не е възможно. Промоционални депозити се откриват лично в клон на ПИБ.

  Поздрави,

  Екипна ПИБ

 6. Възможно ли е да се открие Великденски депозит чрез виртуалния клон без да се налага да ходя до някой от реалните клонове?

 7. Възможно ли е да се открие Великденски депосит чрез биртуалния клон без да се налага да ходя до някой от реалните клонове?

 8. @ Гавраил можете да нареждате от един Ваш депозити към друг. Този, който е останал с нулево салдо няма да се закрие автоматично. Всяко закриване на сметка изисква посещение в банков салон и попълване на искане за закриване, което се заверява с подпис и удостоверява желанието Ви. Поздрави, Екип на ПИБ

 9. тия коментари сами ли си ги пишете?

 10. Имам Коледен депозит на който след три-четири дни му е падежа. Въпроса ми е следния: Мога ли чрез ВБК/виртуалния банков клон/ да го прехвърля/заедно с натрупаната лихва/ в предварително открит Великденски депозит, пък и във всеки друг мой депозит. И съответно ще бъде ли прекратен този Коледен депозит след като го прехвърля изцяло до стотинка, без да ходя до някой от банковите Ви клонове.Благодаря предварително.

Коментирай