* материалът е подготвен съвместно с д.ист.н. Иля Прокопов - главен специалист в Дирекция "Злато и нумизматика", Fibank

Ден преди Деня на археолога - 14 февруари, поставяме началото на поредица от материали, свързани с темата „оригинал – фалшификат”.

В областта, в която работим, се събират като във фокус уникати, продукти от благородни метали, находки, колекции и ценности, носещи в себе си една особена стойност. Всички те са вид активи, базирани на оригинала.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОригиналът представлява уникален „продукт” на еволюцията и историята. Той притежава много видове стойности: материална, историческа, художествена, символна, информационна и пр. В него човекът, природата и развитието са инвестирали не само историческо време, но и една особена субстанция, която има свое поле на излъчване. Единствено оригиналът има невероятното качество да създава и поддържа фундамента на т. н. „луксозен пазар”. Именно затова, създаването и разпространението на фалшификатите, базирано на четирите канонични стратегии на „класическата измама” (увреждане и унищожаване, корупция, предизвикване на дисфункция и подривна дейност), е основният враг на най-елитния пазар в света.

Невъзможно е действията на фалшификаторите да бъдат наблюдавани с „невъоръжено око”. Освен това те не могат да получат противодействие без в процесите да участват отлично подготвени експерти.

Проблемът е достигнал ниво на критичност не само в България. Няма да е пресилено да кажем, че той е по-остър за развитите страни в Европа и носи глобална заплаха.

Днес, макар и със сериозно закъснение, е необходимо да се изгради строга европейска система за противодействие на производството, разпространението и измамите с културни ценности.

Като основен акцент на тази дейност следва да бъде поставена борбата срещу фалшификатите. Вливането им в циркулационния поток на ценностите и интерпретацията им като оригинали може да доведе до изкривяване и размиване на обективната истина в историята. Също така, струпани в сгъстен растер, те могат да се окажат решаващ фактор при вземане на решения по териториални, етнически и религиозни проблеми.

Що се отнася до „луксозния пазар”, той може да бъде застрашен до степен на затихване. Малцина знаят, че значението на „луксозния пазар” е стратегическо. Той е особен механизъм, който балансира световната финансова система и я предпазва от сривове и тежки диспропорции.cartier_daisy-fellowes-tuttifrutti

За да се навлезе в същината на проблема, изключително важно е да се дефинират с максимална точност някои от най-често използваните понятия. Въпреки привидното сходство в термините, съществува разлика между тях.

  • Фалшификатът е продукт на майстор, който се стреми да пресъздаде максимално достоверно оригинала и да извърши измама, като представи своето произведение за оригинал. В този случай фалшификаторът се стреми да улови и претвори стила и характерните особености на оригинала, за което определено е нужен талант.

  • Репликата е новосъздадена вещ, която възпроизвежда визуално характеристиките на културната ценност, но задължително се различава от нея по размер най-малко с една десета. Маркира се със знак, обозначаващ я като реплика. Може да се изработва за представителни и образователни цели.[1] Репликата не е фалшификат, но би могла да бъде представена за оригинал от недобросъвестни посредници, дилъри и др. Обикновено авторите доказват майсторството си чрез подобни произведения като ги представят за свои изконни авторски творения.

  • Копието е новосъздадена вещ, която възпроизвежда максимално точно визуалните и размерни характеристики на културната ценност. Копията задължително се маркират със знак, обозначаващ ги като такива и се изработват.

[1] Понятията реплика, копие и предмет с търговско предназначение са въведени в Закона за културното наследство, в сила от 10 април 2009 г., изм. ДВ. бр.45 от 15 юни 2012 г.

Валентина Григорова-Генчева

Доц. д-р Валентина Григорова-Генчева работи за Първа инвестиционна банка от 2001 г. Тя създава и ръководи единствения по рода си в България банков департамент, специализиран за сделки с благородни метали, инвестиционни консултации и нумизматични експертизи. От 2008 г. води магистърски курс от лекции на тема „Културното наследство: пазар и инвестиции” в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2016 г. води магистърски курс "Пазари и инвестиции в благородни метали" във ВУЗФ.
Автор е на публикации в областта на историята, археологията и нумизматиката. Валентина води рубриката „Злато и нумизматика”, в която Ви запознава с актуалното от света на благородните метали и монетите, и отговаря на Ваши въпроси, свързани с тях.

Коментари

Коментирай