1. Богдана Константинова казва:

Здравейте г-жо Кошинска

Управлявам фирма с основна дейност търговия на мебели. Дейността ни се извършва от два магазина под наем. Желаем да закупим собствен търговски обект. Възможно ли е чрез сключената от вашага банка кредитна линия да ни финансирате 100 % от покупната стойност на магазина, които искаме да придобием. Бихме желали кредита да е дългосрочен - минимум 10 години, това осъществимо ли е? И последно - възможно ли е да разчитаме на някакви средства за да заредим обекта със стока?

Благодаря

Здравейте г-жо Константинова,

ПИБ може да ви финансира за покупката на търговски обект - магазин до 100 % от размера на инвестицията, но не повече от 250 000 Евро,като кредита може да бъде дългосрочен със срок на погасяване 10 год.Със средствата от настоящата кредитна линия може да Ви предоставим и до 30% от размера на предоставения инвестиционен кредит за оборотни средства, но отново максималния размер на общата експозиция не може да надхвърля 250 000 Евро.

С пожелания за успехи.

Поздрави,

Надя Кошинска

2. Емилиян Дамянов казва:

Уважаема госпожо Кошинска , първо искам да използвам случая да благодаря за винаги точното и коректно обслужване от страна на ПИБ която наистина е насочена и към малки фирми като моята. Фирмата ми е от 1993 год. но за пръв път срещнах разбиране и истинско партньорство с лице към клиента от ПИБ. Въпросът ми е следния : Фирмата ми се занимава със производство в областа на селското стопанство - заготовка обработка и пакетаж на сортови семена . При положение че имаме отпуснат заем от ПИБ лично на мене възможно ли е да се кандидатства по тази програма за разширяване на производствената ни база чрез закупуване на нови малки сгради и обновяване на съществуващите и какво обезпечение евентуално може да ми бъде поискано.

Благодаря Ви предварително !

Здравейте г-н Дамянов,

Благодаря Ви за оценката за Банката, защото наистина ПИБ се стреми да обръща специално внимание и на малките фирми, като непрекъснато предлагаме нови продукти, съобразени със спецификата на малкия бизнес и неговите финансови възможности.

Личният Ви потребителски кредит не е пречка да Ви бъде предоставен и фирмен кредит и целта, която посочвате е много подходяща за финансиране по настоящата кредитна линия. С инвестиционен кредит от ПИБ може да закупите сгради, както и да реновирате съществуващи, като за обезпечение по ползван от Вас кредит може да предложите съществуващи активи и/или новозакупени такива, вкл. машини и съоръжения.

Поздрави,

Надя Кошинска

3. Искрев казва:

Знам, че въпросът ми е много обширен, но бих се радвал на кратък отговор от ваша страна: какви са условията да се финансира фирма, която сега стартира бизнесът си и какви са изискванията за обезпечаване на кредита? Мерси

Здравейте г-н Искрев,

Първа Инвестиционна Банка винаги е подкрепяла и стартиращ бизнес, когато преценим че проекта с който се кандидатства за финансиране е добре икономически обоснован и има добри бизнес переспективи. А най-общо това означава, че Вие, бъдещия предприемач да сте наясно с потенциалните приходи и разходи от бъдещия ви бизнес, както и размера на печалбата, която ще генерирате за покриване на лихвата и главницата по ползван от Вас кредит. И много важно е финансовите прогнози, на базата на които ще стъпите при обосноваването на съществуването и развитието на един бизнес и в частност ползването на кредити от него, е те да бъдат реалистични, и дори по-скоро песимистични.

Трябва да имате готовност да участвате поне с 20% собствени средства от общите инвестиционни разходи на проекта, т.е. добрата банкова практика предполага предоставяне на кредит на новостартиращ бизнес не повече от 80% от цялата инвестиция. Ако не разполагате със собствени средства бихте могли да потърсите съдружник, който да осигури първоначалния капитал, с който да участвате в проекта, т.е. да демонстрирате, че сте готови да поемете финансов риск, наравно с Банката, макар и в доста по-малка степен.

Конкретно по настоящата кредитна линия, финансирана от немската инвестиционна банка KFW и Банката за развитие към Съвета на Европа няма никакви пречки и ограничения ПИБ да подкрепи стартиращ бизнес.

Поздрави,

Надя Кошинска

 

4.Валентин Александров казва:

Здравейте,

имам жилище и парцел в гр.София и имам желанието с помоща на финансиране от банката да построя сграда според градоустройствения план.Направих изчисления и се оказа,че себестойността на кв.м е около 350 евро,което означава,че за да построя 1000кв.м разгърната площ са необходими 350000евро.Построените жилища възнамерявам да продам според пазарните условия.Въпросът ми е възможно ли е финасиране на подобен проект и какви са условията?Кой продукт на банката е най подходящ?

 Г-н Александров,  

 Вашият проект не е подходящ да бъде финансиран със средства от настоящата кредитна линия. Във вашия случай става въпрос за чисто проектно финансиране, каквото по принцип може да Ви бъде предоставено от ПИБ, като едно от основните изисквания към Вас е да осигурите самоучастие в строителството на сградата около 30% от себестойността й, допустимо и от предварителни продажби (или т.н. продажби на зелено). Възможно е да се договори и гратисен период за изплащане на главницата по кредита до 1 год. Лихвените задължения по евентуален кредит обаче се обслужват ежемесечно, т.е. трябва да осигурите средства от съпътстваща дейност или да разполагате предварително с определена сума за обслужване на лихвите до стартиране на ритмични приходи от продажби на апартаментите. Ако това е първия Ви проект в строителството много важно е, както за Вас, така и за финансиращата институция, какъв строител ще изберете, за да му възложите строителството на сградата, защото липсата на опит определено внася определен риск в проекта Ви. Друга много важна страна на проекта Ви е локацията и потенциала на търсенето в този район. Ако желаете до коментираме в по-големи детайли Вашия проект, на разположение съм!  

 С поздрав,

Надя Кошинска      

 

 

 

Коментари

Коментирай