1.Борис Кадинов казва:

Здравейте интересува ме дали има някакви ограничения за отпускането на кредит за МСП, ако фирмата вече е била финансирана по друга програма за отпускане на средства от ЕС? Благодаря Ви

Здравейте, г-н Кадинов,

Няма ограничения за фирми, които вече са били финансирани по програми на ЕС, както и за фирми, които в момента кандидатстват с проекти за безвъзмездна финансова помощ по Програмите, финансирани от структурните фондове на ЕС. Кредитната линия, която ПИБ подписа с немската инвестиционна банка KFW, е одобрена от Европейската комисия с цел да се насърчава предоставянето на дългосрочни инвестиционни кредити на български предприятия, а не да се предоставя безвъзмездна финансова помощ, за каквато бихте могли да кандидатствате с проект по някои от меркитенапример на ОП "Конкурентноспособност на българската икономика" или Програмата за развитие на селските райони.Така, че двете форми на финансиране не се взаимоизключват, а напротив чудесно биха се допълнили. Например в случай, че кандидатствате с проект за безвъзмездно финансиране по мярка 121 "Модернизация на селските стопанства" на Програмата за развитие на селските райони и бъдете одобрени за безвъзмездна финансова помощ, първо трябва да реализирате проекта и в последствие да получите самата субсидия. За да обезпечите финансово успешното изпълнение на проекта, ако не разполагате със собствени средства, е удачно да кандидатствате за инвестиционен кредит в ПИБ, който в този случай може да бъде предоставен при условията и със средства на KFW и Банката за развитие към Съвета на Европа.

Надявам се, да съм отговорила изчерпателно и съм на разположение, в случай, че имате още въпроси.

С уважение,

Надя Кошинска

2. Kostowa казва:

Добър ден, госпожо Кошинска. Първо ислкам да Ви поздравя, Вас и ПИБ, за инициативата с блога. Попаднах на него случайно и много ми хареса. Имам следния въпрос по конкретната тема: Отпуска ли се кредит на предприятие което е регистрирано в България за дейност, която ще се развива на територията на страна извън Европейския съюз ?

Здравейте, г-жо Костова,

Тази кредитна линия не е удачна във Вашия конкретен случай, защото кредитните средства по тази линия се предоставят с подкрепата на ЕС и целта е да насърчават развитието на малките и средни предприятия, опериращи на територията на страната, т.е. като цяло този сектор да стане по-конкурентноспособен и на европейския пазар.

Оставам на Ваше разположение, ако имате желание да използвате някой от останалите продукти на ПИБ предназначени за МСП.

С поздрав,

Надя Кошинска

3.Stefan Jelev казва:

Здравейте. Интересувам се какви са условията по кредитиране: има ли гратисен период, лихвата фиксирана ли е или се определя според риска на инвестицията и дали е ежемесечна?

Здравейте г-н Желев,

Гратисен период за изплащане на главницата е възможно да се договори, но съобразен и покриващ се със срока на завършване на инвестицията, предмет на кредитиране.Няма гратисен период за дължимите лихви по предоставения кредит, т.е. обслужването на лихвата започва от първия месец на ползване на кредита. Лихвата от своя страна се определя в зависимост от кредитния риск на всяка отделна инвестиция.Също така, възможно е да се договори и определен план за усвояване на кредита в зависимост от разчетените разходи по инвестицията, и по този начин да си оптимизирате първоначалните лихвените плащания, усвоявайки суми целево, само когато са Ви необходими.

С уважение,

Надя Кошинска

4.Иван Емилов казва:

Здравейте,

Имам малък шивашки цех и искам да закупя още машини.

Предложението ви ми се струва интересно.

Можете ли да ми кажете, задължително ли е кредита да е за 5 години (на мен ми е необходим за седем)?

Задължително ли е машините да са закупени от Европейския съюз (намерил съм изгодна оферта в Турция)?

Благодаря предварително!

Иван Емилов

Здравейте, г-н Емилов,

Закупуването на шивашки машини е инвестиция, подходяща да бъде финансирана с кредитни средства по настоящата кредитна линия. Кредитите трябва да бъдат със срок на погасяване минимум 5 год., така че исканият от вас седемгодишен срок на погасяване на евентуален кредит е напълно възможен. Няма ограничения за произхода на машините, предмет на инвестицията, посочената от Вас страна също така е напълно допустима.

С пожелания за успехи в начинанията Ви,

Надя Кошинска

Коментари

  1. Г-н Александров, Вашият проект не е подходящ да бъде финансиран със средства от настоящата кредитна линия. Във вашия случай става въпрос за чисто проектно финансиране, каквото по принцип може да Ви бъде предоставено от ПИБ, като едно от основните изисквания към Вас е да осигурите самоучастие в строителството на сградата около 30% от себестойността й, допустимо и от предварителни продажби (или т.н. продажби на зелено). Възможно е да се договори и гратисен период за изплащане на главницата по кредита до 1 год. Лихвените задължения по евентуален кредит обаче се обслужват ежемесечно, т.е. трябва да осигурите средства от съпътстваща дейност или да разполагате предварително с определена сума за обслужване на лихвите до стартиране на ритмични приходи от продажби на апартаментите. Ако това е първия Ви проект в строителството много важно е, както за Вас, така и за финансиращата институция, какъв строител ще изберете, за да му възложите строителството на сградата, защото липсата на опит определено внася определен риск в проекта Ви. Друга много важна страна на проекта Ви е локацията и потенциала на търсенето в този район. Ако желаете до коментираме в по-големи детайли Вашия проект, на разположение съм! С поздрав, Надя Кошинска

  2. Здравейте,имам жилище и парцел в гр.София и имам желанието с помоща на финансиране от банката да построя сграда според градоустройствения план.Направих изчисления и се оказа,че себестойността на кв.м е около 350 евро,което означава,че за да построя 1000кв.м разгърната площ са необходими 350000евро.Построените жилища възнамерявам да продам според пазарните условия.Въпросът ми е възможно ли е финасиране на подобен проект и какви са условията?Кой продукт на банката е най подходящ?

  3. Уважаема госпожо Кошинска , първо искам да използвам случая да благодаря за винаги точното и коректно обслужване от страна на ПИБ която наистина е насочена и към малки фирми като моята. Фирмата ми е от 1993 год. но за пръв път срещнах разбиране и истинско партньорство с лице към клиента от ПИБ.
    Въпросът ми е следния : Фирмата ми се занимава със производство в областа на селското стопанство - заготовка обработка и пакетаж на сортови семена . При положение че имаме отпуснат заем от ПИБ лично на мене възможно ли е да се кандидатства по тази програма за разширяване на производствената ни база чрез закупуване на нови малки сгради и обновяване на съществуващите и какво обезпечение евентуално може да ми бъде поискано.
    Благодаря Ви предварително !

Коментирай