Днес 29 Май 09 г, София

се проведе общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка. С пълно единодушие бе решено цялата нетна печалба за 2008 година от 50 милиона лева да бъде внесена в капиталовата база на банката.

Ето и нашите основни консолидирани показатели за първото тримесечие на 2009 година:

· Нетната печалба достига 12,7 милиона лева;

· Нетният лихвен доход достига 24,7 милиона лева;

· Нетният доход от такси и комисиони е 12,6 милиона лева;

· Коефициентът на ликвидност е 22,23%;

· Капиталовата адекватност е 12,97% към 31.03. 2009 г.

На 1 Юни 09 г от 12:00 часа ще се проведе пресконференция за повече информация в централата на ПИБ на бул. „Драган Цанков” 37.

Коментари

Коментирай