През май 2011 г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове се увеличава с 0.37 пр.п. до 8.92% на годишна база, а по жилищните кредити в евро намалява с 0.16 пр.п. до 8.13%. През май т.г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се увеличава в сравнение със същия месец на 2010 г. с 0.26 пр.п. до 9.59%, а по жилищните кредити в евро спада с 0.31 пр.п. до 8.98%.

Данните на представената графика показват, че лихвените проценти за жилищните кредити, отпуснати в лева, през последните няколко тримесечия не само достигат нивата от преди кризата, но и спадат под тях. През месец април 2011г. средният лихвен процент по отпуснатите жилищни кредити в лева е 7.98%, а през месец април 2007 г. неговата стойност е 8.46%. Въпреки че през месец май лихвените проценти по жилищните кредити показват леко увеличение на месечна база, общият намаляващ тренд се запазва. Така през втората половина на годината лихвените проценти по жилищните кредити в евро също ще достигнат стойностите си от периода преди кризата, а кредитите в лева биха тествали още по-ниски нива от моментните, но това зависи изцяло от степента, в която би се ускорило възстановяването на икономиката. Очакванията ни са през вторите две тримесечия на годината лихвените проценти по жилищните кредити да се задържат на нива, близки до тези от 2007 г. - преди ефекта на икономическата криза.

Графика 1: Лихвен процент на жилищните кредити за домакинства (%)

Източник: БНБ

Въпреки резервираността на потребителите към увеличаване на задлъжнялостта им към момента все още банковите кредити остават основното средство, чрез което българинът може да се сдобие със собствено жилище. Това, съчетано и с по-гъвкавите условия при продажбите на нови жилища, обуславя и продължаващия ръст през годината в обема на отпуснатите жилищни кредити. В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.742 млрд. лв. и нарастват с 2.6% на годишна база (2.6% ръст през април 2011 година).

Графика 2: Обем на жилищните кредити (в хил. лева)

Източник: БНБ

Рязко намалялото търсене на жилища от страна на купувачите и високият обем на предлагане оказаха натиск върху цените на жилищата през последните 2 години и много от потенциалните купувачи отложиха намеренията за сделки в очакване цените да формират максимално ниската си стойност за пазара. По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 671 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намалява с 27.0%. Новопостроените жилища в тях са с 29.6% по-малко и техният брой достига 4 125. На този фон изборът на купувачите започна да се ограничава от свиването на предлагането и цените на жилищата се задържаха без съществени промени през последните тримесечия. Това, съчетано с бавното възстановяване на икономиката и понижаването на лихвените проценти по жилищните кредити, дава основание да се смята, че много от отлаганите покупки на имоти вече са започнали да се превръщат в реалност, а търсенето на жилищни кредити ще продължи да нараства и през настоящата година.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай