През последните години много български компании засвидетелстваха своята отговорност към обществото. Те по един или друг начин започнаха да подкрепят разрешаването на конкретни социални проблеми и подобряване качеството на живот в страната.

Българският дарителски форум, от своя страна, за пета поредна година награждава тези корпоративни усилия и по този начин стимулира компаниите да възприемат все по-отговорна социална позиция. По време на церемонията по раздаване на наградите „Най-голям корпоративен дарител” тази година ПИБ бе отличена в категорията „Най-голям принос чрез доброволен труд на служители”.

За да осъществява по-ефективно своята благотворителна дейност, ПИБ учреди Фонд „Социална отговорност” в началото на 2004 г., поставяйки си ясната идея да подпомога децата и юношите, останали без родителска грижа и израстващи в социални домове. През това време Фондът, вещо управляван от Фондация „Работилница за граждански инициативи”, осигури финансова подкрепа на множество инициативи с цел адаптация и подготовка на тези деца за активен самостоятелен живот.

Инициативата „Ден на отворените врати на ПИБ”, за която получихме и наградата, е част от програмата на Фонд „Социална отговорност”. В нея се включиха много наши колеги, които посрещат деца от социалните за деца, лишени от родителски грижи, разказват им за своята работа, разговарят с тях и активно обсъждат техните идеи за бъдещото им развитие.

Бихме искали да изразим радостта си, че все повече български компании се обръщат към обществото, защото всички ние сме част от него.

Коментари

Коментирай