В годините на икономически подем потребителските кредити се превърнаха в катализатор за увеличение на потреблението. Разширяването на ефектите от икономическата криза върху населението доведе очаквано и до спада му. Последните няколко години бяха трудни за този вид кредити. В предпоставки за това се превърнаха завишаването на изискванията към кредитополучателите, нарасналите лихвени проценти и забавеното икономическо развитие на страната.

В началото на новата година потребителските кредити започват да възстановяват привлекателността си сред потребителите. Показателно за това е бавното възстановяване на икономиката, което с известен лаг във времето започна да се отразява в понижаване на изискванията към кредитополучателите, подобряване на параметрите на кредитите и увереността на потребителите в месечните им доходи.

Според национално представително проучване, проведено в края на миналата година по поръчка на Fibank, основните фактори, определящи избора на потребителите за потребителски кредит, са лихвените проценти заедно със съпътстващите ги такси и комисиони. Месечната статистика, поддържана от Българска народна банка (БНБ), през февруари 2013 г. отчете, че средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с февруари 2012 г. с 0.49 пр.п. до 11.49%, а по тези в евро – с 0.37 пр.п. до 9.40%. През февруари 2013 г. спрямо януари 2013 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.03 пр.п., а по тези в евро – с 0.07 пр.п. Разглеждайки исторически нивата на лихвените проценти по отпуснатите потребителски кредити, се вижда, че от началото на 2009 г. те плавно и уверено вървят към понижение. Отчитайки подобряващите се условия и фактори, които възпираха търсенето на потребителски кредити до момента, можем да очакваме, че в рамките на следващите 12 м. лихвените нива по потребителските кредити ще продължат да спадат и най-вероятно ще стигнат нивата си преди кризата.

 

Графика 1: Лихвени проценти по потребителски кредити (нов бизнес)

Графика 1. Лихвени проценти по потребителски кредити (нов бизнес)

Източник: БНБ

 

Към края на 2012 година общата сума на отпуснатите потребителски кредити от банките в страната възлиза на 8973 млн. лв. В сравнение с началото на есента потребителските кредити намаляват с 0.8%, а спрямо 2011 – с 1.9%. Fibank (Първа инвестиционна банка) се отличава от общия спад на пазара през миналата година, като на годишна база увеличава прортфейла си от потребителски кредити с 65.4 млн. лв. и регистрира ръст от 15.3%. Разглежданите данни ясно подчертават, че през годините на затегнато кредитиране на домакинствата Fibank не е спирала да осигурява достъп до средства на своите клиенти. През новата година банката е твърдо решена да продължи успешното си представяне на пазара на потребителски кредити.

 

Графика 2: Годишен темп на ръст на обема отпуснати потребителски кредити

Графика 2: Годишен темп на ръст на обема отпуснати потребителски кредити

Източник: БНБ

 

В навечерието на един от най-светлите християнски празници Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага нов потребителски кредит – „Великден”. Кредитът е с промоционални условия за ползване, които важат за всеки кредит, отпуснат в периода от 1 април до 31 май 2013 г. Лихвеният процент на кредит "Великден" е само 6.7% и е фиксиран за първите две години от срока на кредита. Потребителски кредит "Великден" е без такса за разглеждане на документи. Максималната сума, която може да бъде отпусната, е до 50 000 лв. (или тяхната равностойност в евро).

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай