В годините на икономически подем, потребителските кредити се превърнаха в катализатор за увеличение на потреблението. Разширяването на ефектите от икономическата криза върху населението доведе очаквано и до спада му, но до края на третото тримесечие на 2009 г. обемът на потребителските кредити продължи да се покачва. Обяснение за това може да се търси по отношение на възприемането му от потребителите вече като по-лесен достъп до финансиране. Така клиенти, изпитващи моментни затруднения с изплащането на друг кредит или очаквайки нестабилност по отношение на собствените си финанси в близко бъдеще, се насочиха към този тип продукти.

Графика 1 Обем на потребителските кредити (в хил. лева)

Източник: БНБ

През април 2010 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава, в сравнение с април 2009 г., с 0.20 пр.п. до 13.1%, а на месечна база ръстът е с 0.12 пр.п. Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през април 2010 г. е 14.4%, като спрямо април 2009 г. той се увеличава с 0.36 пр.п. Годишният прираст на потребителските кредити е 6.1% през април 2010 г. и 6.6% през март 2010 г.

Графика 2 Лихвени проценти по кредитите – сектор домакинства

Въпреки, че се забелязват първи сигнали за стабилизиране на икономиката, обемът на потребителските кредити намалява. Това се дължи основно, от една страна, на все още плахото възстановяване на икономическата конюнктура, което продължава да кара потребителите да се чувстват несигурни в своите доходи (графика 3), а от друга може да се изтъкне нежеланието им за допълнително задлъжняване.

Графика 3 Как виждате своята лична финансова ситуация в близките 6-12 месеца?

Източник: Агенция Synovate

На база разгледаните до тук данни, може да се очаква, че възстановяването на икономиката няма автоматично да повлияе върху търсенето на потребителски кредити и най-вероятно през годината спадът в този сегмент ще се задълбочи. По данни от изследване на агенция Прагматика само 2.2% от населението заявява категорично, че ще търси възможности за кредитиране през настоящата година, а 12.9% са тези, които по-скоро биха го направили, но не могат да определят точно (данните от изследването могат да бъдат намерени на интернет страницата на агенцията - www.pragmatica.bg).

Основен фактор влияещи върху потребителите ще остане нуждата от „свежи пари”, а нетолкова желанието за покупка на определени стоки. Към края на април делът на лошите и преструктурирани потребителски кредити достига 14.46%. Стабилен положителен тренд в обема на потребителските кредити ще може да се наблюдава след възстановяване на доверието на потребителите в икономиката.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай