През юни 2011 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с юни 2010 г. с 0.51 пр.п. до 12.16%, а по тези в евро – с 1.47 пр.п. до 9.22%. В сравнение с май т.г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0.08 пр.п., а в евро спада с 0.06 пр.п. Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юни 2011 г. спрямо юни 2010 г. се понижава с 0.46 пр.п. до 13.77%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.92 пр.п. до 10.80%. През юни 2011 г. в сравнение с май т.г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове се покачва с 0.19 пр.п., а в евро намалява с 0.03 пр.п.

Графика 1: Лихвен процент по потребителски кредити за домакинства (%)

Източник: БНБ

Публикуваните от БНБ данни, отразяващи лихвения процент по новоотпуснатите потребителски кредити за домакинствата, кореспондират с отчетената положителна тенденция за възстановяване на вътрешното потребление. Очакването за ускорение на възстановяването през втората половина на годината ще продължи да оказва благоприятно влияние върху нивото на вътрешното потребление, което ще се изрази и в увеличаване на търсенето на потребителски кредити.

В края на месец юни потребителските кредити възлизат на 7.578 млрд. лв. и са по-малко с 1% спрямо юни 2010 г. (1.2% спад през май 2011 година). За цялата 2010 г. обемът на отпуснатите кредити намалява с 2.8%. Положителните сигнали от възстановяването на икономиката накараха потребителите да придобият по-високо финансово самочувствие и това се отрази и върху желанието им за осъществяване на покупки. Покачващата се инфлация през 2011 г. (по данни на НСИ за месец май тя в размер на 4.8% на годишна база) също оказа влияние върху потребителските решения. Увеличаването на цените на стоките накара част от потребителите да осъществят отлагани преди това покупки със заемни средства, но на по–ниска цена днес поради опасенията, че ускоряването на ръста ще оскъпи прекалено много стоките утре. Това доведе и до генериране на положителната тенденция в търсенето на потребителско кредитиране от края на месец януари. От началото на годината обемът на потребителските кредити се е увеличил с 0.3%, като тенденцията за ръст се наблюдава последователно през месеците февруари, март, април, май и юни. Само за последните 5 месеца ръстът е 0.8%. Толкова дълго запазване на положителния ръст не е наблюдавано в сегмента от началото на кризата, което говори за пречупване на негативната тенденция и начало на възстановяване по отношение търсенето на потребителски кредити.

Графика 2: Обем на потребителските кредити (в млрд. лв)

Източник: БНБ

Очакванията за летните месеци са, че ще липсват съществени промени в кредитните продукти, предлагани на пазара. По-осезаем ръст в търсенето на потребителски кредити обаче може да се очаква да се появи през втората половина на годината, когато традиционно предлаганите промоции на стоки и услуги и търсенето нарастват. Въпреки че все още лихвените проценти по потребителските кредити остават по-високи от тези преди кризата, през втората половина на годината положителните нагласи за пазара ни дават повод да очакваме, че стойността на кредитите може да достигне до нивата от 2007 г. и ще варират между моментните стойности и тези отпреди 4 години.

Ако все още не сте се включили в настоящата ни анкета, която има за цел да определи отношението и нагласата Ви към използване на ипотечни кредити, можете да го направите на този адрес. Попълването на въпросника ще Ви отнеме не повече от 3-4 мин. Благодарим!

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай