Антон Петров - Зам. директор, дирекция „Правна“

Общата представа, която често съпътства образа на юриста, е, че той е скучен, на моменти досадно пунктуален и прекарва времето си заринат в „дебелите книги“. Нашият колега Антон Петров e всичко това, но и много повече.

Антон завършва Право в Университета за национално и световно стопанство, а впоследствие преминава и престижната магистратура по Банки, Финанси и Недвижими имоти на SDA Bocconi School of Management и Американския университет в България.

Преди близо 5 години Антон се присъединява към екипа на Fibank на позицията юрисконсулт в екипа за Международни правоотношения. Енергията, която влага в работата си, амбицията и лидерските качества, бързо го отличават и за кратко време бива повишен в ръководител на екип, след което става и заместник-директор на дирекция „Правна“.

Макар и да съм сравнително млад, професионалният ми опит до момента ме срещна с няколко коренно различни организации – всяка с различна насоченост, психология, структура и екип. Започнах в една от най-големите групи в страната, фокусирани в хранително-вкусовия сектор. Преминах през водеща световна консултантска компания. Докоснах се до адвокатската професия. Бях част и от едно от най-напредничавите звена в държавната администрация. Освен предизвикателства в работата, винаги съм търсил мястото, където ще мога спокойно да бъда себе си и което ще ми даде възможност истински да разгърна потенциала, който вярвам, че имам. Именно това намерих в Първа инвестиционна банка.

Антон определя себе си като деен човек, който не може да стои без ангажираност. Още от ученическите си години се включва в различни спортни и културни инициативи. Участвал е в организацията на състезания и фестивали за детско творчество, сред които международна олимпиада по математика и международния детски фестивал „Слънце, радост, красота“, който се провежда в град Несебър. Не може да открои свой любим спорт, защото всякакъв тип физическа активност му доставя удоволствие. Напоследък е фокусиран в плуването, колоезденето и бягането, което го мотивира и да участва в състезания по триатлон, включващи последователното преминаване именно през тези три дисциплини. Антон споделя, че активностите го разтоварват от напрегнатото ежедневие и го зареждат с положителни емоции.

Какво е правото за Вас?

През последните години нашумяха редица екранизации за юристи, произнасящи пламенни пледоарии в съда. За себе си Антон обаче споделя, че не обича да влиза в съдебната зала. Стигне ли един юридически казус до съдебен процес, това означава, че двете страни в спора не са успели да намерят пресечната точка. Затова се налага арбитър да реши вместо тях. В своята работа Антон винаги се стреми до спор да не се стига и отношенията на страните да бъде по най-добрия начин от самото начало. Антон споделя, че „една дума променя всичко“. Ето защо прецизността му го съпътства във всичко, което прави.

За много хора работата е просто ангажимент. За Антон обаче тя е много повече от това. Тя му носи не само удовлетворение от професионалното развитие, но и го прави част от едно голямо семейство, в което всеки има своя принос към успеха.

„А това, което ме кара да продължавам да идвам на работа във Fibank всеки ден, при това с изключително удоволствие, е резултат от много фактори, които до момента не съм срещал да са налични заедно, а и в такъв синхрон никъде другаде – от естеството на ангажиментите и ежедневните предизвикателства, през страхотния екип, лесната комуникация между колегите и с ръководството, когато се налага, човечността и въобще психологията на цялата организация.“

Какво Ви насочи към финансовия сектор?

„Значимостта на банковата сфера за държавата и за света въобще беше първото нещо, което ме насочи към „Първа инвестиционна банка“. Много хора не си дават сметка за най-основната функция на банките и тя е на финансови посредници, а без финансови посредници светът не би бил такъв, какъвто е сега. Всеки иска да прави или участва в нещо значимо и „Първа инвестиционна банка“ дава точно тази възможност. Втората причина бе мястото, което Fibank заема в българската банкова и в по-широката финансова система. Понастоящем и исторически тя е сред най-съществените организации в страната и цялата отговорност за дейността й се носи в централата в София. Аз исках да участвам именно в това.“

А как съвместявате правото и спорта с личния живот?

Антон споделя, че правото е основна тема и вкъщи – съпругата му също е юрист. Двамата са заедно от 11 години и имат двама сина - големият e в първи клас, а малкият вече прави своите първи стъпки. Малкото време, което напоследък му остава за спорт, Антон прекарва с големия си син, с който тичат, карат велосипеди,  плуват или посещават залата за спортно катерене. С нетърпение очаква и малкият да се включи.

 

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай