Оказва се, че много от нашите клиенти имат нужда от банкова сметка, чрез която могат да разполагат със своите средства по всяко време (за разлика от повечето депозити), като получават и по-висока лихва. Така създадохме две нови разплащателни сметки със спестовен елемент.

Първата от тях е „Разплащателна сметка с минимално салдо”. Тя е безсрочна и името й описва основната й идея. При откриването на сметката определяте минимално салдо, което ще поддържате по нея, и за него ще получавате по-висока лихва на 12- или 24-месечни лихвени периоди. Лихвата, която ще получавате, зависи от валутата на сметката и избрания лихвен период.

BGNEURUSD
12 месеца5.50%4.80%3.80%
24 месеца6.30%5.80%4.30%

Да предположим, че имате свободни 5000 лв., които няма да са Ви необходими в рамките на една година. Откривате си „Разплащателна сметка с минимално салдо” в лева с минимално салдо от 5000 лв. и ги внасяте по нея. В края на първите 12 месеца за тези 5000 лв. ще получите лихва в размер на 275 лв. (5000 лв. x 5.5% годишна лихва), при условие че сумата по сметката не е спадала под 5000 лв. през лихвения период. Междувременно по сметката можете да внасяте допълнителни средства и да получавате преводи, както и да теглите и нареждате преводи. За сумите над минималното салдо ще получавате обичайната лихва за разплащателна сметка – 0.1%. Ако по някаква причина се наложи да изтеглите повече средства и така намалите минималното салдо, например сумата по сметката спадне на 4750 лв., ще получите годишна лихва от 0.1% за цялата налична сума по сметката. Затова нашият съвет е да определите такова минимално салдо, каквото можете да поддържате през целия лихвен период, така че да получите висока лихва за своите средства.

„Разплащателна сметка с минимално салдо” всъщност е разплащателна сметка, с която ще можете да оперирате както и с настоящите си разплащателни сметки в банката – да нареждате и получавате преводи, да теглите средства на каса и т.н. От нея обаче ще получавате и атрактивна лихва. И тъй като разплащателната сметка е безсрочна, не е необходимо да я подновявате и да подписвате нови договори. След края на даден лихвен период ще започне следващият, а Вие ще продължите да получавате лихва за средствата си, без да посещавате клон на банката.

Втората ни разплащателна сметка със спестовен елемент се нарича „Свободна разплащателна сметка” и тя дава още по-голяма свобода от „Разплащателна сметка с минимално салдо”. И тя разделя времето на 12- или 24-месечни лихвени периоди. Лихвата се увеличава всеки месец до края на лихвения период, когато се начислява по сметката. В сайта ни можете да разгледате всички възможни варианти, а тук ще представим „Свободна разплащателна сметка” в лева с 12-месечен период на олихвяване.

Лихвени Периоди

(календарен месец, с начало датата на откриване на сметката)

Годишен лихвен процент
За 1–вия месец4.00
За 2–рия месец4.00
За 3–тия месец4.00
За 4–тия месец4.00
За 5–ия месец4.00
За 6–ия месец4.00
За 7–ия месец4.00
За 8–ия месец4.00
За 9–ия месец4.50
За 10–ия месец5.00
За 11–ия месец6.00
За 12–ия месец8.00

Всички средства, внесени по нея до края на 6-ия месец включително, се олихвяват съгласно тази табличка. Годишната лихва за внесените след това средства е 0.1%. Да вземем отново за пример сумата от 5000 лв., която ще внесете по тази сметка. В края на 12-месечния лихвен период за 5000 лв. ще получите лихва от 231.25 лв. (5000 лв. х 4.625% средна годишна лихва). През това време по сметката можете да получавате допълнителни средства, както и да теглите от нея, без това да се отразява на лихвения Ви доход.

Какво още трябва да имате предвид. За поддръжката и на двете разплащателни сметки се дължи месечна такса от 1 лв. Към тях не можете да си издадете дебитна карта. Можете обаче да правите лесни справки за движенията и наличността и без да посещавате наш клон – чрез „Моята Fibank”, както и да нареждате преводи през Виртуалния ни клон, Телефонното банкиране или в най-удобния за Вас наш клон.

Коментари

 1. Привет! Лихвата фиксирана ли е за срока на олихвяване на сметката?

  1. Здравейте, г-н Симеонов! За първия лихвен период се прилагат актуалните към момента лихвени условия по сметката, които са и част от договора. След изтичане на първия период на олихвяване и при спазване на условията по сметката се прилага лихвеният процент съгласно лихвения бюлетин на банката. Поздрави!

 2. Благодаря за изчерпателния отговор,приятен и ползотворен ден и на вас!

 3. Здравейте,
  Пиша Ви във връзка с  Свободна разплащателна сметка с 12 периода на олихвяване,която привлече вниманието ми наскоро.Разполагам с депозит,който падежира на 30.08.2013г.,ако открия такава сметка на 01.03.2013г. да речем,ще мога ли да прехвърля целия депозит по нея и да се възползвам от посочените лихви през целия 12 месечен период?
  Благодаря Ви предварително за отделеното време.
  Поздрави!

  1. Здравейте, г-н Петров! Ако откриете Свободна разплащателна сметка с 12 периода на олихвяване на 01.03.2013 г., внесените до 01.09.2013 г. по сметката средства ще се олихвяват при лихвените проценти, описани в приложението към договора Ви. Настоящите условия можете да видите и в нашия сайт. По настоящите условия средствата, внесени след 01.09.2013 г., ще се олихвяват при 0.1% на годишна база. Имайте предвид и че средствата се олихвяват от датата на постъпването по сметката до датата на изтеглянето им или превеждането им по друга сметка. Надяваме се, че сме успели да отговорим на въпроса Ви. Поздрави и приятен ден!

 4. Здравейте, г-н Тупаров! Когато теглите до 5000 лв. от "Разплащателна сметка с минимално салдо" или "Свободна разплащателна сметка", дължите такса от 0.50 лв. Ако теглите по-голяма сума, таксата е 0.1% (най-малко 1 лв., най-много 5 лв.). Ако теглите голяма сума без предварително уведомление за това в клона на банката, таксата е 0.4% (най-малко 10 лв., най-много 400 лв.). Справка с тарифата можете да направите в раздел II, чл. 1.

 5. Здравейте, от казаното дотук не разбрах дали има такси при теглене на сумата на падеж...например в края на 12 или 24-ят месец,освен такса обслужване която е около 1 лв на месец.

 6. Здравейте, Иван и Иван! Когато "Разплащателна сметка с минимално салдо" и "Свободна разплащателна сметка" са открити през Виртуалния клон, месечната такса действително е 0.60 лв. Поправяме и горния отговор. Благодарим!

 7. Saglasno tarifata na bankata, mesechnata taksa za obslujvane na smetkite ako sa otkriti prez Virtualnia klon, e 0.60lv.

 8. Здравейте отново,
  Преди Нова година чрез имейл до ПИБ зададох няколко въпроса по една от сметките - сметката с минимално салдо. Ето едно изречение от отговора, който получих:
  "Водене на Разплащателна сметка с минимално салдо в национална и чуждестранна валута, открити във Виртуален банков клон -0.60 лв."

  Моля ви още веднъж да уточните какъв е правилният отговор, тъй като, както е показал по-горе Ivaylo, от таксата за обслужване зависи сумата, под която е по-изгодно да внесеш парите си на срочен влог и да си платиш налога, отколкото да исползваш "Свободна разплащателна сметка".

Коментирай