Оказва се, че много от нашите клиенти имат нужда от банкова сметка, чрез която могат да разполагат със своите средства по всяко време (за разлика от повечето депозити), като получават и по-висока лихва. Така създадохме две нови разплащателни сметки със спестовен елемент.

Първата от тях е „Разплащателна сметка с минимално салдо”. Тя е безсрочна и името й описва основната й идея. При откриването на сметката определяте минимално салдо, което ще поддържате по нея, и за него ще получавате по-висока лихва на 12- или 24-месечни лихвени периоди. Лихвата, която ще получавате, зависи от валутата на сметката и избрания лихвен период.

BGNEURUSD
12 месеца5.50%4.80%3.80%
24 месеца6.30%5.80%4.30%

Да предположим, че имате свободни 5000 лв., които няма да са Ви необходими в рамките на една година. Откривате си „Разплащателна сметка с минимално салдо” в лева с минимално салдо от 5000 лв. и ги внасяте по нея. В края на първите 12 месеца за тези 5000 лв. ще получите лихва в размер на 275 лв. (5000 лв. x 5.5% годишна лихва), при условие че сумата по сметката не е спадала под 5000 лв. през лихвения период. Междувременно по сметката можете да внасяте допълнителни средства и да получавате преводи, както и да теглите и нареждате преводи. За сумите над минималното салдо ще получавате обичайната лихва за разплащателна сметка – 0.1%. Ако по някаква причина се наложи да изтеглите повече средства и така намалите минималното салдо, например сумата по сметката спадне на 4750 лв., ще получите годишна лихва от 0.1% за цялата налична сума по сметката. Затова нашият съвет е да определите такова минимално салдо, каквото можете да поддържате през целия лихвен период, така че да получите висока лихва за своите средства.

„Разплащателна сметка с минимално салдо” всъщност е разплащателна сметка, с която ще можете да оперирате както и с настоящите си разплащателни сметки в банката – да нареждате и получавате преводи, да теглите средства на каса и т.н. От нея обаче ще получавате и атрактивна лихва. И тъй като разплащателната сметка е безсрочна, не е необходимо да я подновявате и да подписвате нови договори. След края на даден лихвен период ще започне следващият, а Вие ще продължите да получавате лихва за средствата си, без да посещавате клон на банката.

Втората ни разплащателна сметка със спестовен елемент се нарича „Свободна разплащателна сметка” и тя дава още по-голяма свобода от „Разплащателна сметка с минимално салдо”. И тя разделя времето на 12- или 24-месечни лихвени периоди. Лихвата се увеличава всеки месец до края на лихвения период, когато се начислява по сметката. В сайта ни можете да разгледате всички възможни варианти, а тук ще представим „Свободна разплащателна сметка” в лева с 12-месечен период на олихвяване.

Лихвени Периоди

(календарен месец, с начало датата на откриване на сметката)

Годишен лихвен процент
За 1–вия месец4.00
За 2–рия месец4.00
За 3–тия месец4.00
За 4–тия месец4.00
За 5–ия месец4.00
За 6–ия месец4.00
За 7–ия месец4.00
За 8–ия месец4.00
За 9–ия месец4.50
За 10–ия месец5.00
За 11–ия месец6.00
За 12–ия месец8.00

Всички средства, внесени по нея до края на 6-ия месец включително, се олихвяват съгласно тази табличка. Годишната лихва за внесените след това средства е 0.1%. Да вземем отново за пример сумата от 5000 лв., която ще внесете по тази сметка. В края на 12-месечния лихвен период за 5000 лв. ще получите лихва от 231.25 лв. (5000 лв. х 4.625% средна годишна лихва). През това време по сметката можете да получавате допълнителни средства, както и да теглите от нея, без това да се отразява на лихвения Ви доход.

Какво още трябва да имате предвид. За поддръжката и на двете разплащателни сметки се дължи месечна такса от 1 лв. Към тях не можете да си издадете дебитна карта. Можете обаче да правите лесни справки за движенията и наличността и без да посещавате наш клон – чрез „Моята Fibank”, както и да нареждате преводи през Виртуалния ни клон, Телефонното банкиране или в най-удобния за Вас наш клон.

Коментари

 1. Здравейте, Иван! Таксата е 0.60 лв. Поздрави!

 2. Здравейте,
  Ако горните два вида разплащателни сметки се открият чрез виртуалния банков клон, таксата за месечно обслужване остава ли същата - 1 лев?

 3. Здравейте,
  Не разбрах дължи ли се данък в/у лихвите по тези 2 разплащателни сметки.

  1. Здравейте, Доротея! Двете сметки са безсрочни и съгласно настоящото законодателство данък не се дължи.

 4. Аз бях занесъл пари да си внеса по такава сметка, но в ПИБ ми казаха, че ако на 3-тия месец реша да я закрия - няма да ми дадат начислената до момента лихва и... парите заминаха в друга банка.

  1. Привет, Ethnic! Вероятно имате предвид "Разплащателна сметка с минимално салдо". Нейната идея е в сметката да вложите сума, която ще можете да поддържате през целия период на сметката, без да я закривате. През целия период можете да внасяте и допълнителни средства, с които да разполагате свободно. Ако смятате да внесете средства, които впоследствие да изтеглите изцяло или някаква част от тях, Свободна разплащателна сметка е по-подходящият избор. При нея нямате минимално салдо, което да поддържате. Олихвяват се всички средства по сметката, независимо от това каква е сумата. Единственото условие е, че сумите, внесени след 6-ия месец при Свободна разплащателна сметка с 12-месечен период на отчитане, се олихвяват при 0.1% годишна лихва. Тъй като и двете сметки са разплащателни, тяхното голямо предимство е в това, че не е необходимо да ги подновявате в края на всеки период, да ги закривате и да откривате нови сметки. С тях разполагате с още един пълноценен инструмент за управление на своите средства, който Ви дава и по-висока доходност.

 5. Честита Нова Година.
  Бих искал да напрявя коментар с една проста сметка. Не ка вземем за пример свободни 3000лв на два депозита единия в "Едногодишен свободен депозит" и другия във въпросната разплащателна сметка и да сравним получената доходност от двата:
  от първия при средна лихва 4.833% получаваме доходност 145лв но на тях дължим 10% данък - накрая чисто ще получим 130.5 лв
  От втория ща получим 138.75лв но всики месец трябва да плащаме по 1лв за разплащателна сметка. Краен резултат ще получим 126.75лв.
  Така че описаната сметкае валидна за над 5000лв

Коментирай