Във връзка със стартиралата дистрибуция на договорни фондове на австрийската Erste Asset Management, в продължение на няколко броя представям на Вашето внимание основните характеристики на фондовете, които Fibank дистрибутира в България.

Петко Вълков

Директор „Частно банкиране“

http://privatefibank.bg/

След като вече бе представен нискорисковият фонд ESPA Bond Euro Corporate, преминаваме към другата крайност на риска чрез представянето на високорисковия фонд ESPA STOCK GLOBAL.

Степента на риск на фонда се определя от неговия инвестиционен профил и инвестиционна стратегия. Фондът ESPA STOCK GLOBAL е активно управляван фонд, който инвестира над 95% от активите си основно в акции на компании от развитите икономики от Северна Америка, Западна Европа и Азия. Делът на инвестиции в компании от нововъзникващи пазари е сравнително ограничен (под 5% от активите).

Препоръчителният хоризонт за инвестиране във фонда е шест години. Този срок не е обвързващ и задължителен за спазване. Инвеститорът може да си изтегли вложените средства всеки работен ден. Ликвидността на фонда е огромна, което се дължи именно на инвестициите на едни от най-ликвидните пазари по света. Също така е необходимо да се посочи, че реализираната печалба от подобен тип инвестиция за физически лица е необлагаема.

 

Обзор и структура на портфейла

Фондът е създаден през далечната вече 1996 г. Дългата му история дава възможност да се анализират неговите резултати, постигнати както в условията на икономически подем, така и на кризи. На практика фондът е преживял кризите в Югоизточна Азия и Русия в края на 20 век, спукването на технологичния балон в САЩ в началото на 21 век, световната финансова криза от 2008-2009 г., намаляването на кредитния рейтинг на САЩ през 2011 г., дълговата криза в Европа, БРЕКЗИТ и още редица кризи с по-ограничено влияние.

Именно дългата история на фонда представлява и един от неговите най-значими черти. За качеството на един фонд може да се съди не само по това как се е справил в условията на криза и спад на цените на инструментите, в които е инвестирал, но и в това дали е успял да компенсира загубите в последвалите периоди на икономическо възстановяване.

За последните 7-8 години е характерно това, че рисковите фондове са се представяли изключително силно, реализирайки двуцифрени доходности през годините. Не всички от тези фондове обаче могат да покажат исторически резултати и през годините на криза. ESPA STOCK GLOBAL е именно такъв фонд – с дълга история, която показва, че всички кризи за последните 20 години са били преодолени, като доходността остава положителна.

Според данни от края на третото тримесечие, фондът инвестира близо 70% от активите си в Северна Америка, около 20% в Западна Европа и около 7% в Япония.

Секторното разпределение на портфейла показва, че малко под 20% от активите са инвестирани в сектора на информационните технологии, 16% във финансови институции, 13% в индустриални компании, 11% в компании за потребителски стоки, 10% в здравеопазване и други.

Самата структура на портфейла разкрива инвестиции в компании като Adobe Systems, Nvidia, Microsoft, Facebook, Amazon, Apple, Bank of America, VISA, Mastercard, Samsung, Adidas, Sony и много други.

 

Доходност

Последните 10 години резултатите на фонда са силно положителни. През 2013 г. той реализира 17,76%, 17,80% през 2014 г., 14,31% през 2015 г., отрицателна доходност от 1% през 2016 г. и отново положителна от 8,65% през 2017 г. От началото на 2018 г. доходността надхвърля 7% към края на третото тримесечие на годината. От самото създаване на фонда преди 22 години средногодишната доходност е около 4,70%.

За последните пет години фондът е реализирал средно от 10,50% на година. Необходимо е да се посочи все пак, че последните 10 години се характеризират като период на икономическо възстановяване след кризата.

 

Рискове

Тъй като фондът инвестира в акции, той се характеризира с по-високи дневни, месечни, а и годишни колебания в доходността в една или друга посока. Така например през 2008 г., в която фалира американската инвестиционна банка Lehman Brothers, фондът губи над 50% от стойността си. През следващата година доходността е положителна и надхвърля 60%. В годините след кризата фондът успява напълно да преодолее загубите и да надхвърли стойността си от годините преди кризата.

Независимо от това, инвеститорите следва да знаят, че доходността не е гарантирана, а зависи от условията на пазарите, в които фондът е инвестирал.

 

За кого е предназначен фондът?

В крайна сметка фондът е предназначен за инвеститори, които са склонни да поемат високи рискове и могат да толерират дневните колебания в котировките на фонда. Фондът е реализирал загуби през редица години от съществуването си, но в крайна сметка е успявал да ги неутрализира и да повиши стойността на дяловете си в обращение. Фондът е предназначен за инвеститори, които желаят да правят инвестиции регулярно през определен период от време.

Фондът не е предназначен за инвеститори, които търсят висока доходност в рамките на една до две години.

Фондът не разпределя дивиденти, като доходността се реализира чрез нарастване на стойността на издадените дялове във времето. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е минимум шест години. Това не е задължителен период и направената инвестиция може да бъде откупена незабавно по всяко време след нейното придобиване. Големият размер на активите на фонда и широката диверсификация са гарант за високата ликвидност на инвеститорите.

Предупреждение към инвеститори: Инвеститорите в дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбите не са гарантирани и инвеститорите поемат риск да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати на фондовете не са свързани с бъдещите им резултати. Инвеститорите следва да се запознаят с проспектите на фондовете преди предприемането на каквито и да е било инвестиции в тях.

Петко Вълков

Д-p Πeтĸo Bълĸoв e Директор на дирекция "Частно банкиране" в Първа инвестиционна банка. Πpитeжaвa пoвeчe oт 10-гoдишeн oпит нa ĸaпитaлoвитe пaзapи в oблacттa нa инвecтиции в aĸции нa пyблични ĸoмпaнии. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на капиталовите пазари и съвети за управление на личните финанси.

Коментари

Коментирай