Представяне на фондовите пазари

След като към края на първото тримесечие на годината фондовите пазари се отърсиха от страховете за предстояща рецесия на глобалната икономика и успяха да компенсират спадовете си от края на предходната година, второто тримесечие на 2019 г. трябваше да даде отговор на въпроса: „доколко намалените страхове са оправдани и борсовия оптимизъм остава устойчив?“.

На практика част от факторите, които оказаха негативно въздействие върху пазарите през 2018 г., не се промениха значително, а именно: продължаването на търговската война между САЩ и Китай, както и опасенията за представянето на европейската икономика в резултат на излизане на Великобритания от Европейския съюз без сделка.

Това, което всъщност се оказа голямата промяна през годината, бе поведението на Федералния резерв в САЩ, който сигнализира за прекратяване на политиката на повишение на лихвите и дори намекна за евентуалното им понижение през третото тримесечие. В унисон с това Европейската централна банка също временно успокои пазарите от опасенията за преждевременно повишаване на лихвите в Европа, в условията на несигурността относно предстоящия твърд Брекзит.

Именно промяната в лихвената политика на централните банки вдъхна нова доза оптимизъм на капиталовите пазари.

Как се представиха фондовете на ERSTE?

Както е известно, Fibank дистрибутира в България четири договорни фонда, управлявани от Erste Asset management:

  • ESPA Bond Euro Corporate – нискорисков фонд;
  • ESPA Portfolio Balanced 30 – балансиран фонд;
  • ESPA Stock Europe – рисков фонд, инвестиращ в компании в Европа;
  • ESPA Stock Global – рисков фонд, инвестиращ в компании на развитите пазари по света.

Фондовете на ERSTE запазиха положителните си резултати от първото тримесечие на годината и успяха да ги подобрят значително.

Нискорисковият фонд ESPA Bond Euro Corporate, който инвестира в корпоративни облигации на европейски компании с висок кредитен рейтинг, реализира доходност от началото на годината в размер на 4,84%[1]. Целта на фонда е основно съхранение на капитала в дългосрочен план.

Балансираният фонд ESPA Portfolio Balanced 30 реализира доходност от началото на годината в размер на 7,01%.

Рисковият фонд ESPA Stock Europe реализира 18,43% към края на юни, което изглежда впечатляващо. С това фондът успява да компенсира спада от предходната година, като доходността за последните 12 месеца е 3,63%.

Другият рисков фонд - ESPA Stock Global, също се представя повече от впечатляващо, реализирайки доходност от 22,65% от началото на годината. Разбира се, подобна доходност към полугодието не означава и не гарантира запазване на резултатите до края на годината.

Бъдещи пазарни сътресения могат да окажат негативно влияние върху резултатите на фондовете.

Не трябва да се пропуска обстоятелството, че инвестирането в договорни фондове представлява дългосрочно начинание с препоръчителен хоризонт на инвестиране от шест години.

Как се реализира доходността от инвеститорите?

Инвеститорите във взаимни фондове реализират доходността от инвестицията си единствено при продажбата на притежаваните от тях дялове във фондовете. Така например цените на книжата се променят ежедневно и натрупаните доходности от началото на годината не гарантират реализиране на доходността. Тя се постига практически чрез излизане от инвестицията.

Излизането от инвестицията в действителност също носи риск за инвеститорите, тъй като практиката през последните години показа, че основният риск за инвеститорите произтича именно от преждевременното излизане от подобен тип инвестиции и съответно пропускането на продължителното положително пазарно движение.

Така например рисковият фонд ESPA Stock Global е реализирал 10,83% доходност на годишна база за последните 10 години или над 100% за целия период.

В следващ материал ще се спрем и по-подробно на рисковете, свързани с инвестицията във взаимни фондове, тъй като оценяването и разбирането на рисковете представлява неизменна част от инвестиционния процес.

За повече информация, моля, свържете се с дирекция „Частно банкиране“ на имейл: privatebanking@fibank.bg

Предупреждение към инвеститори: Инвеститорите в дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбите не са гарантирани и инвеститорите поемат риск да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати на фондовете не са свързани с бъдещите им резултати. Инвеститорите следва да се запознаят с проспектите на фондовете преди предприемането на каквито и да е било инвестиции в тях.

 *Представената публикация има изцяло информационен характер и не следва да се разглежда като препоръка за покупко-продажба на ценни книжа или склоняване към вземане на инвестиционно решение

[1] Пълна информация за представянето на всеки един фонд може да бъде намерена на интернет страницата www.erste-am.bg

Петко Вълков

Д-p Πeтĸo Bълĸoв e Директор на дирекция "Частно банкиране" в Първа инвестиционна банка. Πpитeжaвa пoвeчe oт 10-гoдишeн oпит нa ĸaпитaлoвитe пaзapи в oблacттa нa инвecтиции в aĸции нa пyблични ĸoмпaнии. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на капиталовите пазари и съвети за управление на личните финанси.

Коментари

Коментирай