В края на 2018 г. фондовите пазари по света отчетоха сериозни спадове. През последните два месеца на годината инвеститорите станаха свидетели не само на изтриване на печалбите от началото на годината, но и на регистриране на загуби в сравнение с пазарните стойности от началото на годината. Така например основният борсов индекс в САЩ S&P 500 отчете годишен спад в рамките на 6,2%. Макар че сам по себе си спадът не изглежда огромен, това, което направи впечатление е, че всъщност понижението представлява първо годишна загуба на пазарите от далечната вече 2008 г. и едва второ годишно понижение в рамките на последните 15 години. Подобно бе борсовото представяне и на пазарите в Европа и Азия.

Сред основните причини за наблюдаваните спадове могат да бъдат посочени следните фактори:

  • Очакване за повишение на лихвите, което би навредило на глобалната икономика;
  • Опасения от влошаване на глобалната икономика в резултат на търговските войни между САЩ и Китай;
  • Опасения от влошаване на Европейската икономика покрай икономическите рискове, свързани с Брекзит, слабостта на италианската икономика, забавянето на немската и др.

Към края на първите два месеца на годината повечето опасения като че ли не се оправдават. Нещо повече - централните банки се отказаха от политиката на повишение на лихвите, а Европейската централна банка дори обяви нова експанзивна парична политика.

Запазването на ниските лихвени нива, както и изгледите за сключване на търговска сделка между САЩ и Китай, подействаха положително на капиталовите пазари, които в рамките на първите два месеца от годината успяха не само да неутрализират загубите от предходната година, но и допълнително да повишат стойностите си.

 

Как се представиха фондовете на ERSTE?

Както е известно, Fibank дистрибутира в България четири договорни фонда, управлявани от Erste Asset management:

  • ESPA Bond Euro Corporate – нискорисков фонд;
  • ESPA Portfolio Balanced 30 – балансиран фонд;
  • ESPA Stock Europe – рисков фонд, инвестиращ в компании в Европа;
  • ESPA Stock Global – рисков фонд, инвестиращ в компании на развитите пазари по света.

Нискорисковият фонд ESPA Bond Euro Corporate, който инвестира в корпоративни облигации на европейски компании с висок кредитен рейтинг реализира доходност от началото на годината в размер на 1,72%[1]. Целта на фонда е основно съхранение на капитала в дългосрочен план.

Балансираният фонд ESPA Portfolio Balanced 30 реализира доходност от началото на годината в размер на 4,57%.

Рисковият фонд ESPA Stock Europe реализира 12,78% към края на февруари, което изглежда впечатляващо. Все пак тук е важно да се отбележи, че за цялата 2018 г. фондът отчита загуба в размер на около 15%.

Другият рисков фонд ESPA Stock Global също се представя повече от впечатляващо, реализирайки доходност от 12,88% от началото на годината. Това, което прави впечатление, е, че фондът успява напълно да неутрализира загубата за 2018 г., която е била около 9,5%.

Натрупаните доходности не бива да се разглеждат като твърда величина и те могат да претърпят промени през годината.

Не трябва да се пропуска обстоятелството, че инвестирането в договорни фондове представлява дългосрочно начинание с препоръчителен хоризонт на инвестиране от шест години.

За повече информация, моля, свържете се с дирекция „Частно банкиране“.

 

Предупреждение към инвеститори: Инвеститорите в дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбите не са гарантирани и инвеститорите поемат риск да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати на фондовете не са свързани с бъдещите им резултати. Инвеститорите следва да се запознаят с проспектите на фондовете преди предприемането на каквито и да е било инвестиции в тях.

 

 

*Представената публикация има изцяло информационен характер и не следва да се разглежда като препоръка за покупко-продажба на ценни книжа или склоняване към вземане на инвестиционно решение

 

[1] Пълна информация за представянето на всеки един фонд може да бъде намерена на интернет страницата www.erste-am.bg

Петко Вълков

Д-p Πeтĸo Bълĸoв e Директор на дирекция "Частно банкиране" в Първа инвестиционна банка. Πpитeжaвa пoвeчe oт 10-гoдишeн oпит нa ĸaпитaлoвитe пaзapи в oблacттa нa инвecтиции в aĸции нa пyблични ĸoмпaнии. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на капиталовите пазари и съвети за управление на личните финанси.

Коментари

Коментирай