Новият ипотечен кредит „Пре-имущество” вече е без такса за предсрочно погасяване. При ваше желание кредитът може да се ползва и в режим овърдрафт до 5 години. Това означава, че през този период можете да връщате пари по кредита, а в случай на необходимост да изтеглите внесеното.

Ако кредитът е предназначен за закупуване на жилище, имате на разположение и гратисен период до 36 месеца, в рамките на който можете да плащате само дължимата лихва, без да се притеснявате за главницата. Фиксираната лихва за първите 3 години от кредита и равните месечни вноски ще ви помогнат по-лесно да планирате разходите си. Имайте предвид, че като обезпечение могат да послужат и панелни жилища.

По-подробно с всички условия на кредитите можете да се запознаете на нашия корпоративен сайт, а ако имате въпроси, можете да ги зададете тук или в най-удобния за вас клон на Fibank.

Коментари

Коментирай