Днес (1 Юни 2009 г) от 12 часа,

посрещнахме журналисти от всички водещи медии в страната, за да им дадем възможност да зададат своите въпроси към мениджмънта на компанията. Г-н Матьо Матеев (изпълнителен директор и председател на УС на ПИБ АД) и г-н Радослав Миленков (финансов директор на ПИБ АД) представиха и обсъдиха основната дейност на банката през изминалата 2008ма и първото тримесечие на 2009та година.

Г-н Матеев изложи възловите цели за предстоящата финансова година. Той акцентира върху стабилността на ПИБ АД от гледна точка на капиталовата адекватност, високата ликвидност и качеството на депозитната база на трезора. Той отбеляза, че над 70% от тази база се формира от домакинства и граждани, което диверсифицира портфейла ни изключително благоприятно, имайки предвид особената икономическа ситуация в страната. 3/4 от депозитите се формират от частни лица, което оптимизира стабилността на базата; с други думи, при прекратяване на взаимоотношенията с даден клиент, ние бързо и ефективно можем да привлечем потенциален такъв, без това особено да повлияе на финансовата ни и ликвидна позиция. Като заключение г-н Матеев добави, че ситуацията, в която страната се намира е нормална от икономическа гледна точка – запознатите знаят, че основен принцип на пазарната икономика е нейната цикличност. Утежненията идват от психологически характер, така че просто трябва да приемем насъщния спад и да сме готови със свежи сили да посрещнем подема, когато му дойде времето. В същото време, за да се запази активна дейността на реалната икономика, така че да можем да реагираме адекватно в по-благоприятни условия, ПИБ финасира фирми за текущи и оборотни нужди и по този начин дава своя принос за циркулацията на паричните потоци и поддържането на активен бизнес.

Г-н Миленков акцентира върху основните показатели на една търговска база, а именно позицията на кредитния и депозитния портфейл. С нескрита радост той сподели, че за изминалите 3 месеца абсолютните стойности и на двата портфейла са се повишили т.е. ПИБ реагира изключително добре на глобалната и локална икономическа ситуация. „Резултатите трябва да се гледат в контекста на средата, а не спрямо съответния период на 2008 г. В края на първото тримесечие ние почти успяхме да запазим балансовото си число от 4,2 млрд. лв. Имаме ръст в двата възлови компонента при основните компоненти на банков баланс, кредитите и депозитите. Това е демонстрация за нашата амбиция да кредитираме икономиката и да подкрепяме добрите проекти. Ние традиционно изпреварваме банковата система в дела на ликвидните активи, което говори за добър и адекватен консерватизъм. Според Наредба 11, ликвидността ни е над 22%, докато на банковата система е 20,7%“ допълни г-н Миленков. Като заключение той сподели, че нетната ни печалба за 2008ма година от 12,7 милиона лева е с 16% спад, но в сравнение с целия сектор ние пак сме крачка напред, където общия показател е спад от 24,4%.

След пресконференцията г-н Миленков беше на разположение на всички медии, които задаваха своите въпроси лично и имаха възможността да заформят дискусия.

Коментари

Коментирай