През последните няколко години икономическите отражения на финансовата криза замразиха интересна към използване на потребителски кредити. Индикациите за възстановяване на икономиката започнаха плавно да се пренасят и върху лихвените условя по всички видове кредити. Според данните на БНБ средният лихвен процент по жилищните кредити в левове към края на м. август спада на годишна база с 0.63 пр.п. до 6.82%, а по тези в евро – с 0.12 пр.п. до 7.32%. През август 2013 г. спрямо юли 2013 г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове намалява с 0.06 пр.п., а по кредитите в евро – с 0.18 пр.п. С това лихвените нива запазват низходящия си тренд, като от 2012 г. са на по-ниски нива от тези преди икономическата криза.

Графика 1. Среден лихвен процент по жилищни кредити в лева и евро

Графика 1. Среден лихвен процент по жилищни кредити в лева и евро

Източник: БНБ

Облекчените условия и лихвени нива създават възможности за все повече потребители. Според онлайн проучване*, проведено от Fibank (Първа инвестиционна банка) в социалните мрежи и на интернет страницата на банката, в началото на есента 24% от участвалите в него планират да закупят собствено жилище, като малко над 70% от тях посочват, че биха сторили това с помощта на жилищен кредит.

Нагласите на потребителите според проучването сочат, че те се изменят в съотношение с пазара и икономическото възстановяване. По време на кризата основен водещ фактор при избор на жилищен кредит от потребителите бе възможността да получат изгоден лихвен процент по своя кредит. Спадът в средните лихвени нива по жилищните кредити започва да се отчита и от самите потребители и изгодният лихвен процент по кредита вече не е водещ фактор за тях. Както изложихме по-горе, моментните продукти, предлагани на пазара вече предоставят на потребителите по-ниски лихви от тези преди кризата.

Като основни определящи фактори в момента се открояват изгодните такси за обслужване на отпуснатия кредит и възможността за предсрочното му погасяване без заплащане на комисиони. Това показва желанието на потребителите да търсят гъвкавост, която да им позволи бързо да се адаптират към променящите се икономически условия.

Графика 2. Кои са най-важните фактори за Вас лично, когато избирате банката, от която бихте искали да изтеглите кредит?*

Графика 2. Кои са най-важните фактори за ВАС ЛИЧНО, когато избирате банката, от която бихте искали да изтеглите кредит?*

Източник: Fibank

С новия си жилищен кредит "Шест и половина" Fibank (Първа инвестиционна банка) се ръководи от нуждите и потребностите на кредитоискателите. С него те могат да закупят недвижим имот или да финансират други свои проекти. Лихвеният процент е значително по-нисък от средния за пазара - 6.5% - и е фиксиран за три години. След тяхното изтичане се преминава към плаващ лихвен процент, което осигурява гъвкавост на потребителите при бъдещи понижения на лихвените нива поради възстановяване на икономиката. Новият жилищен кредит е без такса за предсрочно погасяване със собствени средства. Той се отпуска в размер до 90% от стойността на закупувания недвижим имот, независимо дали жилището е панел, ЕПК или тухла, и може да се ползва както за закупуване на ново жилище, така и за текущи нужди като ремонт или довършителни работи на имот. Максималният срок на кредита е до 30 години и се предлага в евро и щатски долари, като няма ограничение в максималния размер на сумата. Към него банката предлага и кредитна карта с предварително одобрен лимит от 1000 евро (или тяхната равностойност в лева). За улеснение и удобство на своите клиенти Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага на всеки кредитополучател и безплатно удостоверение за одобрен кредит със срок на валидност от 6 месеца. Удостоверението дава възможност на клиентите предварително да знаят каква сума може да им отпусне банката и по този начин да се ориентират за приблизителната цена на търсения от тях имот.

*Проучването е проведено в периода 9 август - 20 септември сред посетителите на интернет страницата на Fibank и профилите на банката в социалните мрежи (Facebook и Twitter). Взелите участие в проучването са 150 души. Поради характера на самото проучване получените резултати не претендират за представителност.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

  1. искам да кандидатствам за кредит 300 лева за ремонт на покрива но аз сум на 18 год тел 0893761522 Николаев

    1. Здравейте, г-н Николаев! За да изтеглите кредит, трябва да имате навършени 21 години. Ако сте студент обаче, можете да получите кредит с поръчител, който отговаря на условията за кредитиране. Удобно ли ще Ви е да посетите наш клон с кредитен специалист? Така ще можем да се запознаем по-добре с въпроса и да Ви предложим решение. Можете да видите кои са най-близките наши клонове и ако ни посочите кои са Ви най-удобни, ще Ви насочим към колега. С уважение, Екипът на Fibank

Коментирай