Кредитната карта е най-верният Ви спътник при пътуване и пазаруване. С нея плащате бързо, удобно и сигурно в България, и в чужбина. А до 30 септември 2019 г. можете да се възползвате от промоционалните условия по кредитните карти Visa от Fibank:

  • без такса годишна поддръжка за първите 12 месеца;
  • 50% по-ниска лихва* за трансакции извършени до 19.01.2020 г. включително - 8% за ПОС трансакции и 9% за теглене в брой.

В допълнение, всяка кредитна карта от Fibank получава:

  • Cash-back ** при всяка покупка в търговски обект в размер на 0,5% при достигнат оборот от 2 000 лв. за 6-месечен период;
  • Застраховка при пътуване в чужбина за целия срок на договора и застраховка „Злополука" за първата година от FiHealth, за сметка на банката;
  • Отстъпка в booking.com – 3% обратно от сумата на резервации, направени през уебсайта на Fibank;
  • И още много други предимства.

Можете да кандидатствате за кредитна карта от Fibank по един от следните начини:

  • Онлайн - cards.fibank.bg
  • На телефон *bank (*2265);
  • В удобен за Вас клон/офис на

Повече информация за промоцията ще откриете на www.fibank.bg

Промоционалните условия са валидни за новоиздадени кредитни карти VISA на физически лица заявени в периода от 05 март 2019 г. до 30 септември 2019 г., включително.


* Фиксирана годишна лихва за трансакции до 19.01.2020 г. включително - 8% за ПОС трансакции и 9% за теглене в брой; След посочения период фиксирана годишна лихва - 16% за ПОС трансакции и 18% за теглене в брой.

**0,5% кеш бек при достигнат оборот от 2000 лева при търговци за 6 месеца, който се изплаща при редовно обслужвани задължения.

Пример за ГПР без отчитане на промоционалната лихва: 17,48%, при разрешен кредитен лимит в размер на 3000 лв., за срок от 12 месеца, месечно заплащане на минимална погасителна вноска в размер на 3% от сумата за погасяване (но не по-малко от 10 лв.) и при следните допускания: сумата е усвоена изцяло чрез терминално устройство ПОС, при годишен фиксиран лихвен процент 16% и без такса за поддръжка на картата за първата година, общо дължима сума в размер на 3486,67 лв.

След изтичане на промоционалния период и продължаване на срока на договора, се прилага стандартна фиксирана годишна лихва в размер на 16 % за ПОС трансакции и 18 % за трансакции в брой.

 

Данира Доспевска-Шаренкапова

Данира е мениджър „Корпоративни комуникации”. Чрез блога на Fibank тя се грижи да получавате полезна и актуална информация от банковата сфера. Интересува се от развитието на дигиталните комуникации, информационните технологи и новите възможности, които те предоставят на потребителите.

Коментари

Коментирай