През последните няколко години нагласите на потребителите към депозитите на пазара се промениха в няколко посоки. Според проведено през 2010 г. проучване на Fibank сред нейни клиенти основният фактор, който ги ръководи при избора им на депозитен продукт, е била предлаганата лихва. Две години по-късно последното проучване на нагласите на клиентите на Fibank в цялата страна регистрира изместване на нагласите им. Клиентите все повече наблягат на търсене на гъвкави спестовни решения, като лихвеният процент по депозита вече не е основният водещ фактор. По-важна е възможността да се внасят и теглят суми по всяко време, без това да нарушава целостта на основния лихвен процент по депозита. Тези нагласи на потребителите могат да бъдат определени като закономерна реакция за справяне с несигурността от икономическата криза.

В същото време променящите се нагласи могат да се разглеждат като индикатор за икономическо възстановяване на страната от кризата. В пика й от 2010 г., осъзнаващи тежестта на несигурното утре, потребителите избираха главно депозитни продукти с по-висока лихва и кратък период, за да бъдат сигурни, че спестяванията им ще бъдат максимално защитени и бързо достижими. През този период потреблението бе достигнало до най-ниските си нива, тъй като заплахата за доходите на домакинствата ги принуждаваше да се отказват или отлагат планирани покупки. Свежият полъх на стабилизиране на икономиката кара потребителите да се чувстват достатъчно свободни, за да оперират със спестяванията си, но в същото време не искат да губят и сигурността, която им гарантира банката.

 

Графика 1: Основните фактори, влияещи на клиентите при избор на депозит

Основните фактори, влияещи на клиентите при избор на депозит

Fibank винаги е била клиентски ориентирана банка и в своето портфолио от спестовни продукти предлага свободни депозити, които напълно да задоволяват нуждата на потребителите да бъдат гъвкави при вземане на финансови решения. Те предоставят възможността да се теглят суми по всяко време, като това не нарушава целостта на депозита и в същото време позволява свободно довнасяне на суми до края на 6-ия месец. Депозитите са със срочност до една и две години и растяща лихва.

За сравнение според публикуваната статистика на БНБ през август 2012 г. спрямо август 2011 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.58 пр.п. до 4.85%, а по тези в евро – с 0.52 пр.п. до 4.43%. В сравнение с юли 2012 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.09 пр.п., а по тези в евро – с 0.02 пр.п. Друг съществен принос за клиентите е, че депозитите на Fibank са без изискване за минимална сума за откриване. Банката също така не изисква такса за откриване, обслужване и закриване на сметката на депозита.

Именно фактът, че Fibank предлага продукти, насочени основно към задоволяване на нуждите на клиентите, и стабилността и доброто управление, с което банката се е наложила в обществото, я правят желан партньор за все повече потребители.  През най-тежките години на икономическа несигурност и нестабилност в страната банката се оформи като лидер по отношение на привлечения обем депозити от физически лица и домакинства, което само по себе си изразява високото доверие в нея. На тримесечна база ръстът на депозитите от физически лица във Fibank е значително над средния за пазара. Според статистиката на БНБ в края на месец август тази година депозитите на домакинства са 33.069  млрд. лв. в края на август 2012 година. Те нарастват с 13.8% спрямо същия месец на 2011 г. (13.8% годишен ръст през юли 2012 година).

 

Графика 2: Тримесечен ръст на обема на депозитите на физически лица и домакинства (в %)

Тримесечен ръст на обема на депозитите на физически лица и домакинства (в %)

Източник: БНБ

*Проведеното проучване е в периода 25 – 29 септември 2012 г. и включва 226 клиенти на банката в цялата страна. Поради своя характер информацията от изследването не може да се приема за представителна за пазара.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай