Добряна Нейчева e Ръководител специализирано звено „Съответствие – инвестиционни услуги и дейности“. Бакалавър е по Бизнес науки от Университета на Централна Англия, Бирмингам и Магистър по международна бизнес администрация „MBA” от Университета във Висбаден, Германия. Има професионален сертификат в областта на Compliance, издаден от IFBL/ALCO, Luxembourg. От 15 години работи в банковата и финансовата сфера. Описва себе си като добре организирана личност.

Г-жо Нейчева, разкажете ни повече за професионалния Ви път.

След завършване на висшето ми образование започнах стаж в една инвестиционна компания в Лондон, където подпомагах дейността по листване на различни компании на борсата. Оттам се появи и интересът ми в областта на финансовите и капиталови пазари. Тази компания търгуваше с квоти за емисии още по онова време, което се възприемаше за доста иновативно.

Във Fibank започнах професионалната си кариера преди почти 15 г. като специалист „Банкови регулации“, а по-късно заех длъжността на ръководител отдел „Външни институции” в дирекция „Методология“, където успях да натрупам солидни знания и опит в доста широк спектър от банковата дейност.

В края на 2015 г. имах възможността да поема самостоятелно ръководството на звеното в Банката, което извършва контрол на инвестиционните услуги и дейности с финансови инструменти.

Какво стои зад името на специализираното звено, което ръководите във Fibank: Съответствие – инвестиционни услуги и дейности? Споделете ни малко повече за дейността на звеното.

Малко структурни единици могат да се похвалят, че са нормативно установени, а дейността на нашето звено „Съответствие – инвестиционни услуги и дейности“ е разписана в Делегиран регламент на ЕС 2017/565. Това е един от нормативните актове, които са включени  в регулаторния пакет MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), действащ в областта на капиталовите пазари от началото на 2018 г.

Звеното извършва текущ контрол върху дейността с финансови инструменти, прави констатации, като при отклонение се дават указания и се правят предписания на заетите в тази дейност звена.

Ние отговаряме за цялостното наблюдение върху дейността и нормативното съответствие на инвестиционните услуги и дейности, предлагани от Банката. На базата на направения преглед се извършва оценка на риска от неспазване на изискванията, като така се гарантира цялостния мониторинг на риска от несъответствие. Друго нормативно изискване е организиране на обучение на служителите, които сключват договори и приемат нареждания за извършване на сделки с финансови инструменти.

Какви са предизвикателствата във Вашето ежедневие?

Работата ми е интересна, но и доста отговорна. Нужно е ежедневно да се чете, за да съм в крак с последните нормативни промени, които после трябва да се приложат в нашата работа. Тази година бяхме изправени пред предизвикателството по внедряване на новите изисквания на Европейското законодателство в областта на капиталовите пазари в дейността на Банката в качеството й на инвестиционен посредник. В тази връзка през октомври и ноември се проведоха редица обучения на служители от цялата страна, които включваха запознаване с новите изисквания, актуализирани документи и процедури.

Как малък екип като Вашия съумява да работи на пълни обороти?

Доброто разпределяне на задачите, познаването на силните и слабите страни на хората от екипа  помагат да работим в синхрон и в една спокойна, а в същото време приятелска обстановка.

Кои са необходимите качества, които според Вас трябва да притежава един лидер и от кого се вдъхновявате в работата си?

Един лидер трябва да притежава хладен ум и топло сърце. Разбира се, за да е наистина успешен са необходими и нужните професионални и организационни умения. Емоционалната интелигентност също е от съществено значение, както и умението да убеждава, да вдъхва доверие и авторитет. Относно това дали има някой, от когото се вдъхновявам, по-скоро уважавам различни успели хора, но не подражавам на никого. Аз имам свой почерк и идеи, които се опитвам да реализирам ежедневно.

Какво обичате да правите през свободното си време?

Аз почивам активно. Запалена съм по зимните спортове и всеки свободен момент през зимата прекарвам в каране на ски и сноуборд, а през лятото обичам колоезденето, тениса и  туризма. Харесвам много арт изкуството, чета за различни художници, а винаги когато мога ходя на различни изложби в България и чужбина.

Как успявате да балансирате между работа и личен живот?

За да е успешен един човек, наистина е нужно да намери баланс между следните четири аспекта: личностно развитие и интереси, професионално развитие, семейство и социална среда.

Да поддържаш тази комбинация не е лесна задача, но с повече организираност и поставяне на граници това предизвикателство е изпълнимо.

 

 

Десислава Богданова

Здравейте! Аз съм Десислава - Мениджър "Корпоративни комуникации”. Основните ми интереси са в областта на дигиталните комуникации, дигиталното банкиране и новите технологии.

Коментари

Коментирай