След представянето на трите наши услуги за дистанционно банкиране, е време да насочим внимание и към различните методи за идентификация (представяне) пред системата. Те са Универсален електронен подпис (УЕП), Token и Сертификат по индивидуална политика на ПИБ. Чрез тях ви разпознаваме като наши клиенти и титуляри на съотвените сметки, а вие можете да извършвате активни операции с тях. Всеки един от методите има своите предимства.

Универсалният електронен подпис е единият от тях. Той е електронният еквивалент на саморъчния подпис върху хартиени документи, затова и всички подписани с него електронни документи и кореспонденция са официални. Той с максимална сигурност гарантира, че вие сте авторите на тези документи или че вие ги изпращате. По този начин можете да се представяте електронно пред различни институции. За да използвате УЕП, са ви необходими Удостоверение за универсален електронен подпис, смарт карта, карточетец и специален софтуер, с който да подписвате. Самият електронен подпис се намира на смарт картата и не се инсталира директно на вашия компютър. За да подписвате със своя УЕП, трябва физически да разполагате с него и да въведете своя ПИН код. Така сигурността и надеждността на УЕП като средство за защита е най-висока.

УЕП препоръчваме в случаите, когато:

- комуникирате често с държавната администрация или други институции;

- ви се налага да подписвате електронни документи;

- винаги носите смарт картата и четеца със себе си.

Token пък е електронно устройство с малък екран, има свой ПИН код и генерира временни и еднократни пароли по сложен алгоритъм с натискането на един бутон. Синхронизирано е с нашата система и с него се работи много лесно, без да е необходимо да инсталирате нищо на своя компютър. Подобно на УЕП, за да банкирате с Token-а, трябва да разполагате и със самото устройство, и с неговия ПИН код. Временната парола се допълва с ПИНт кода и така служи за представянето ви пред системата като титуляр на сметката. Генерираните пароли са валидни за ограничен период от време и могат да бъдат използвани само веднъж. С Token можете да банкирате от всеки компютър с връзка с интернет, както и от своя смартфон през мобилната версия на Виртуалния клон. С Token можете да извършвате активни операции и чрез нашата услуга Телефонно банкиране.

Token устройството препоръчваме, когато:

- търсите гъвкавост и мобилност;

- банкирате често, но от различни устройства;

- използвате мобилната версия на Виртуалния клон;

- използвате услугата Телефонно банкиране.

Сертификатът по индивидуална политика на ПИБ също позволява да извършвате активни операции във Виртуалния клон. Той служи за вход и подписване в системата на Виртуалния банков клон. Тъй като се инсталира в браузъра, с който желаете да банкирате, той дава по-ниска степен на сигурност и защита. Затова и го препоръчваме единствено в случаите, когато банкирате между собствени сметки. Тогава дори и в случай че сертификатът бъде компрометиран, вашите средства няма да напуснат вашите сметки.

Сертификата препоръчваме, ако:

- не използвате много различни устройства за банкиране;

- извършвате единствено операции между собствени сметки;

- нямате УЕП или Token.

В зависимост от това кои услуги смятате да използвате и за какви операции можем да ви предложим различни варианти и приложения на методите за вход и идентификация в услугите за дистанционно банкиране.

Средствата за идентификация могат да се използват в комбинация едно с друго. Например можете да изберете да работите едновременно с УЕП и Token. Така за да влезете в системата, ще е необходимо не само да представите своя УЕП, но и да въведете ПИН кода на Token устройството и генерираната от него парола. Можете да подходите и по друг начин – да изберете да банкирате или с УЕП, или с Token. Това ще е удобство в случаите, когато имате УЕП, но не искате да се ограничавате в устройствата, с които ще банкирате, или желаете да използвате и услугата Телефонно банкиране.

Повече за различните методи за идентификация можете да научите в отделните секции в нашия корпоративен сайт: УЕП, Token, Сертификат по индивидуална политика на ПИБ.

Благодарим на всички, които се включиха в нашата анкета за Виртуалното банкиране. Тя ще ни помогне да подобрим още повече услугата, така че ако още не сте дали своето мнение, молим да я разгледате.

Иван Ралчев

Иван е специалист, развиващ се в сферата на Маркетинга и Новите медии. В блога можете да откриете негови статии за различните банкови продукти. Използва активно интернет и новите технологии, затова и обича дистанционното банкиране и безконтактните разплащания. Особено любопитни са му тенденциите в мобилните разплащания.

Коментари

Коментирай