Клиентите на Fibank (Първа инвестиционна банка) вече могат да се възползват от новия ипотечен кредит „Устойчиво бъдеще“ за закупуване на модерния нов дом на атрактивна лихва от 2.51%.

Кредит „Устойчиво бъдеще“ е предназначен за имоти в сгради със сертификат за енергийна ефективност клас А+, А или B. Финансирането е до 90% от пазарната стойност на имота. Всеки кредитополучател ще получи бонус при одобрение на ипотечен кредит – предварително одобрен овърдрафт по дебитна карта в размер до 3 работни заплати, при 0% годишна лихва за първата година.     

Високият клас на енергийна ефективност на жилищата създава не само комфортен и уютен дом, но също така и допринася за по-ниски разходи за битови сметки. Ипотечният кредит „Устойчиво бъдеще“ от ПИБ дава възможност на всеки да повиши собствения си принос за опазване на околната среда чрез една природосъобразна инвестиция в бъдещето на своите деца. Именно енергийната ефективност и високите технологии могат да повишат екологичната устойчивост, която всички ние създаваме.

Новият ипотечен кредит „Устойчиво бъдеще“ е поредната стъпка, която Fibank прави за изпълнение на поетата от нея политика за намаляване на въглеродния отпечатък. В тази посока са и трите нови кредитни продукта, които банката предложи в началото на годината на своите бизнес клиенти – „Зелен транспорт“, „Зелена енергия – свободен пазар“ и „Зелена енергия – собствено потребление“.

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай