На база изложените в предходната публикация данни може да се определи, че отливът на потребителите, притежаващи кредитни карти, се състои основно от клиенти, стоящи в периферията на целевите групи. Несигурността за личните доходи накара потребителите да преразгледат и ограничат разходите до продукти и услуги, които са неотложна част от ежедневието им. Така използващите по-рядко своите кредитни карти ограничиха разходите си за такси за поддръжката им.

Един от основните генератори на бързото навлизане през последните години на кредитните карти бе ръстът на пътуванията на българите в чужбина. Увеличението на доходите и значителното присъствие на чужди капитали и бизнеси в страната доведоха до увеличаване на пътуванията зад граница (служебни и лични). Това от своя страна породи и необходимостта от по-честото използване на кредитните карти като средство за разплащане. По същия начин намалението на излизанията зад граница води и до неподновяване от страна на клиентите на кредитните им карти. Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2010 г. са 324.8 хил., или с 34.1% по-малко в сравнение с май 2009 г.

Основните очаквания са, че до края на годината и през следващата спадът в пътуванията на гражданите в чужбина ще продължи, а от там и необходимостта за определена част от потребителите от използване на продукта. В същото време увеличаващата се финансова култура на потребителите ги насочва към предимствата на кредитните карти, от които могат да се възползват. Генерираният ръст, дължащ се на това, ще успее в известна степен да компенсира продължаващия отлив, като това ще забави спада на нови клиенти. В краткосрочен план, към края на годината може да се очаква, че делът на използващите карти може да бъде близо до нивото от края на 2009 г. В зависимост от развитието на икономическата ситуация в страната връщането на ръста може да се наблюдава отново към средата на следващата година.

Според изведените данни се вижда плавно развитие на пазара, като все повече клиенти използват кредитните си карти за осъществяване на безналични плащания. Тази тенденция се очаква да се запази стабилна във времето. Една от основните предпоставка за този извод е бързото разширяване на мрежата от ПОС устройства. Това позволява на потребителите да реализират част от ежедневните си разходи чрез кредитната си карта. Разширяването на мрежата от ПОС устройства е и водещ фактор при увеличаване на потребителите. Мобилността и динамиката, която предоставят кредитните карти, кореспондира със съвременния начин на живот на потребителите.

Развитие може да се очаква и по отношение броя потребители на кредитни карти, издадени от Diners Club. В началото на година те предложиха на клиентите си револвиращи кредитни карти, чрез които потребителите могат да изплатят задължението си на вноски, както и отново да използват възстановената сума от кредитния лимит.

Ако все още не сте го направили, можете да се включите в настоящата анкета на ПИБ, която има за цел да определи отношението и нагласата Ви към използване на кредитни карти. Попълването на въпросника ще Ви отнеме не повече от 3-4 мин.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай