Представяне на фондовите пазари

Към края на третото тримесечие на годината договорните фондове на Erste Asset Management, които Fibank предлага на своите клиенти в България, продължиха тенденцията на увеличаване на доходността.

Петко Вълков

Директор „Частно банкиране“

privatefibank.bg

Основен фактор за поредното силно представяне на фондовете е поведението на централните банки по света, които предприеха политики на намаление на лихвените проценти, както се и очакваше. Федералният резерв на САЩ, както и Европейската Централна Банка, не само намалиха лихвените проценти, но предприеха и политики на изкупуване на ценни книжа с цел поддържане на дългосрочните лихвени проценти на ниски нива. За предприемане на подобни действия съдействаха и наблюдаваните ниски нива на инфлация в Еврозоната и САЩ.

Най-важният въпрос, отговора на който ще следят инвеститорите до края на годината, е дали забавянето в промишления сектор на двата континента ще се принесе и в сектора на услугите и крайното потребление.

Движенията на капиталовите пазари през годината дават по-скоро основание да се вярва, че инвеститорите смятат очакванията за рецесия за преувеличени.

Евентуално положително развитие по отношение на търговските преговори между САЩ и Китай също биха допринесли за положителни резултати на фондовете в краткосрочен план, а развитието на процеса около напускането на Великобритания на Европейския съюз вече не е новина.

 

Как се представиха фондовете на ERSTE?

Както е известно, Fibank дистрибутира в България четири договорни фонда, управлявани от Erste Asset management:

  • ESPA Bond Euro Corporate – нискорисков фонд;
  • ESPA Portfolio Balanced 30 – балансиран фонд;
  • ESPA Stock Europe – рисков фонд, инвестиращ в компании в Европа;
  • ESPA Stock Global – рисков фонд, инвестиращ в компании на развитите пазари по света.

Нискорисковият фонд ESPA Bond Euro Corporate, който инвестира в корпоративни облигации на европейски компании с висок кредитен рейтинг, реализира доходност от началото на годината в размер на 6,01% (при 4,84% към края на второто тримесечие)[1]. Целта на фонда е основно съхранение на капитала в дългосрочен план.

Балансираният фонд ESPA Portfolio Balanced 30 реализира доходност от началото на годината в размер на 8,82% (при 7,01% към края на второто тримесечие).

Рисковият фонд ESPA Stock Europe реализира 20,36% (при 18,43% към края на второто тримесечие) към края на септември.

Другият рисков фонд - ESPA Stock Global, също се представя повече от впечатляващо, реализирайки доходност от 27.87% (при 22,65% към края на второто тримесечие) от началото на годината.

Цитираните доходности на фондовете представляват реализирани резултати от дейността от началото на календарната година. Доходността не следва линейна зависимост и не се разпределя пропорционално през отделните месеци. Възможно е през определени месеци от годината резултатите да са по-високи за сметка на други месеци. По правило историческите резултати на фонда не могат да служат като гаранция за постигане на бъдещи подобни резултати.

Инвестирането във взаимни фондове съдейства за постигане на диверсификация на личните инвестиции. Фондовете на Ерсте са деноминирани в евро и се характеризират с висока ликвидност.

Фондовете могат да бъдат придобити от всеки един клиент на банката, който разполага с открита разплащателна сметка.

Не трябва да се пропуска обстоятелството, че инвестирането в договорни фондове представлява дългосрочно начинание с препоръчителен хоризонт на инвестиране от шест години.

За повече информация, моля, свържете се с дирекция „Частно банкиране“: privatebanking@fibank.bg

Предупреждение към инвеститори: Инвеститорите в дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбите не са гарантирани и инвеститорите поемат риск да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати на фондовете не са свързани с бъдещите им резултати. Инвеститорите следва да се запознаят с проспектите на фондовете преди предприемането на каквито и да е било инвестиции в тях.

 

*Представената публикация има изцяло информационен характер и не следва да се разглежда като препоръка за покупко-продажба на ценни книжа или склоняване към вземане на инвестиционно решение.

[1] Пълна информация за представянето на всеки един фонд може да бъде намерена на интернет страницата www.erste-am.bg

 

 

 

Петко Вълков

Д-p Πeтĸo Bълĸoв e Директор на дирекция "Частно банкиране" в Първа инвестиционна банка. Πpитeжaвa пoвeчe oт 10-гoдишeн oпит нa ĸaпитaлoвитe пaзapи в oблacттa нa инвecтиции в aĸции нa пyблични ĸoмпaнии. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на капиталовите пазари и съвети за управление на личните финанси.

Коментари

Коментирай