За шеста поредна година Фонд „Социална отговорност на Първа инвестционна банка” набира проекти за подкрепа на деца, лишени от родителски грижи. Най-общо целта на Фонда е да предостави възможности за развитие на деца и младежи от Домовете за деца и юноши (ДОВДЛРГ) в страната, като работи за тяхната социална адаптация, житейска реализация и подготовка за самостоятелен живот.

CorpResp

През 2010 година Фондът ще насочи усилия за ресоциализацията и професионалната квалификация на децата от институциите във възраст между 14 и 18 години и са в етап, в който или трябва да решават въпроса за своето професионално обучение и реализация, или трябва да напуснат Дома и да се влеят в „нормалния” живот.

При разглеждането на проектите приоритет ще се дава на онези инициативи, които обединяват различни групи от хора и институции от едно населено място, обединени от идеята за подкрепа на децата, лишени от родителски грижи. Предимство ще имат и инициативи, които предлагат иновативни решения или алтернативни възможности за личностното развитието или професионална реализация на децата.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 1 март 2010 година, 18.00 часа, а резултатите ще бъдат обявени на 30 март 2010.Повече информация за условията за кандидатстване с проекти можете да намерите на интернет страницата на нашите партньри от Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Коментари

Коментирай