Координация

Съдействаме си с другите, и им помагаме, защото сме едно цяло и всички имаме една обща цел - ПИБ да успее да постига това, което планира. Знаем какви са индивидуалните ни роли и отговорности и тези на колегите, и това ни помага да работим по- ефективно помежду си. Информираме навреме тези, които трябва да знаят. Координираме усилията си с другите. Постигаме целите си съобразно ценностите на ПИБ, а не на всяка цена. Чувстваме се отговорни за усъвършенстването на собствените си знания и умения.

Структурираност

Предварително създаваме план за изпълнението на задачите. Планираме реално времето и разпределяме дейностите. Не се срамуваме да задаваме въпроси и да търсим повече информация. Дефинираме ясно постижими и измерими задачи и работим в предварително зададените срокове, и измерители за доброто им изпълнение. Предварително информираме, ако няма да успеем да спазим зададения срок.

Почтеност

Отнасяме се коректно с колегите в банката на всички йерархични нива и с клиентите на ПИБ. Даваме цялата информация на клиентите, колегите, ръководителите, за да вземат правилното решение. Добросъвестно изпълняваме задълженията си.

Креативност

Насърчаваме проявите на иновативност и креативност на колегите. Включваме се активно в развитието на идеи и продукти. Постоянно се стремим да оптимизираме работните процеси, да подобряваме съществуващото състояние. Гъвкави сме не само по отношение на клиентите на ПИБ, но и към „вътрешните" си клиенти, без значение каква е тяхната позиция - ръководители, служители на пряко подчинение, колеги.

Коментари

Коментирай