След като през 2018 г. Fibank стартира дистрибуцията на договорни фондове, управлявани от Erste Asset Management, инвестирането на международните капиталови пазари вече е по-лесно и достъпно от всякога.

Единственото условие е инвеститорите да имат открита разплащателна сметка във Fibank и да подадат поръчка за придобиването на желания от тях фонд.

Като всяка една инвестиция (като например покупка на недвижим имот или развитие на собствен бизнес) инвестирането е свързано с преценяване на всички рискове, осъществяване на мониторинг и вземане на решения.

В следващите редове ще се опитам да направя резюме на най-често задаваните въпроси от клиенти в резултат на проведените многобройни презентации.

Erste Asset Management е дъщерно дружество на най-голямата финансова институция в Австрия – Erste Group Bank. Договорните фондове, които дистрибутираме в България, са регистрирани в Австрия и подлежат на надзор от страна на австрийските регулаторни органи. Всичките фондове са деноминирани в евро, което предполага липса на валутен риск за българските инвеститори. Липсата на данъчни задължения от инвестицията, както и на практика неограничената ликвидност са други основни черти, присъщи за договорните фондове. Останалите по-често задавани въпроси са свързани с:

  • Период на инвестиране

Инвестирането в договорни фондове е дългосрочно начинание с препоръчителен хоризонт от 6 години. Независимо от това, инвестицията не е ограничена със задължителен срок на държана, като инвеститорът може да излезе от нея по всяко време. Така например фондът ESPA Stock Global реализира близо 13% доходност за първите два месеца на година. Всеки инвеститор, който е доволен от това представяне, може да излезе от инвестицията си и да реализира на практика отчетената печалба.

  • Стратегия за инвестиране

Инвестирането в договорни фондове може да бъде осъществено по два основни начина:

  • Еднократно инвестиране на цялата желана сума в определен фонд;
  • Създаване на личен инвестиционен план, при който инвеститорите заделят определен процент от месечния си доход, който инвестира периодично. Личният инвестиционен план дава възможност на инвеститорите да осъществяват планирани спестявания, но и реализиране на допълнителна доходност в дългосрочен план чрез заделяне на определена месечна сума.
  • Създаване на портфейл

Инвестирането в договорен фонд не се ограничава единствено да придобиването на един фонд. Инвеститорите могат да направят собствен портфейл, инвестирайки в два и повече фондове с цел постигане на по-висока диверсификация и съответно понижаване на пазарния риск. Често в практиката, когато един инвеститор желае да инвестира средствата си с умерен риск, то той може да постигне това като инвестира във фонд с балансиран профил, но също така и като разпредели инвестициите между нискорисков фонд и рисков фонд.

  • Как се взима печалбата?

От голямо значение е да се разбере, че за разлика от традиционните банкови депозити, инвестициите в договорни фондове не са свързани с получаване на регулярни постъпления под формата на лихви или дивиденти. Печалбата, респективно загубата, при инвестирането във фондове реално се получава при излизане частично или изцяло от направената инвестиция.

  • Договорните фондове алтернатива ли са на традиционния депозит?

Договорните фондове не са алтернатива на стандартния депозитен продукт. Фондовете не са гарантирани и доходността им може да се променя през годините. Те представляват по-рискова форма на инвестиция с цел постигане на по-висока доходност в дългосрочен план.

 

Предупреждение към инвеститори: Инвеститорите в дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбите не са гарантирани и инвеститорите поемат риск да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати на фондовете не са свързани с бъдещите им резултати. Инвеститорите следва да се запознаят с проспектите на фондовете преди предприемането на каквито и да е било инвестиции в тях.

 

*Представената публикация има изцяло информационен характер и не следва да се разглежда като препоръка за покупко-продажба на ценни книжа или склоняване към вземане на инвестиционно решение

Петко Вълков

Д-p Πeтĸo Bълĸoв e Директор на дирекция "Частно банкиране" в Първа инвестиционна банка. Πpитeжaвa пoвeчe oт 10-гoдишeн oпит нa ĸaпитaлoвитe пaзapи в oблacттa нa инвecтиции в aĸции нa пyблични ĸoмпaнии. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на капиталовите пазари и съвети за управление на личните финанси.

Коментари

Коментирай