В началото на 2019 г. настроенията на инвеститорите на финансовите пазари са занижени. Пазарните цени на финансовите инструменти в началото на годината отразяват прехода на текущата фаза от икономическия цикъл – забавяне на растежа към рецесия. Надценени ли са обаче опасенията за начало на икономическа рецесия? По-долу са представени десет инвестиционни теми на Erste Asset Management, които се очаква да вълнуват пазарите през 2019 г.

Отслабване на растежа, но не и рецесия
Реалният икономически растеж отбелязва понижение през последните няколко тримесечия на глобално ниво. В същото време глобалният брутен вътрешен продукт се намира близо до потенциалното си ниво. Безработицата остава на ниски нива. Само тези данни предполагат забавяне на растежа от нива, които се намират над средните исторически, на такива, каквито се намират в съответствие с икономическите тенденции (или по-конкретно от нива, които се намират над потенциала на икономиката до такива, които се намират на линията на потенциалния растеж). В допълнение, пазарните проучвания и реалните пазарни индикатори (като нивото на промишлено производство) предполагат забавяне на икономическия растеж.

Забавянето на икономическия растеж в САЩ представлява нормализиране на темпа след реализирането на няколко силни тримесечия през последната година. Те бяха породени основно от въвеждането на фискални стимули под формата на намаление на данъците (и съответно увеличение на бюджетния дефицит). В същото време, повишението на лихвените нива от страна на Федералния резерв оказа неблагоприятно въздействие върху сектори от икономиката на САЩ, които са чувствителни към повишението на лихвите. В далечен Китай се развива процеса на ограничаване на т.нар. „сенчеста“ банкова система. Това доведе до ограничаване на ликвидността, но и до забавяне на растежа. Именно забавянето на растежа в Китай бе и най-важната причина за слабото представяне на сектора на стоките в глобален план (търговия, производство, инвестиции). Техническата рецесия, дефинирана като реално понижение на БВП в рамките на две последователни тримесечия, не може да бъде отписана изцяло за някои държави (например Германия през втората половина на 2018 г.). В глобален план Ерсте предвиждат единствено забавяне на растежа. Основна предпоставка за подобна прогноза е Китай да предприеме политически мерки, насочени към насърчаване на икономическия растеж.

Ниска инфлация
Инфлацията запазва ниски нива в развитите икономики. Фазата на икономически растеж не продължи достатъчно дълго, за да се окаже силен натиск към повишение на потребителските цени. Положителният аспект от това е, че централните банки разполагат с повече време, за да предприемат действия към насърчаване на растежа. Съвсем наскоро това се случи в САЩ, където Федералният резерв постави пауза в политиката си на повишение на лихвите.

Повишение на заплатите
Нивата на безработица спаднаха до ниски нива в редица държави. Това създава натиск към увеличаването на цената на труда. В същото време, глобалният икономически растеж отбелязва забавяне. Всичко това оказва негативно влияние върху корпоративните печалби.

Ниски лихвени нива по кредити
В редица държави реалните лихвени нива (след отчитане на инфлацията) по отпуснати кредити приемат отрицателни стойности. Дори в САЩ, след повишението на лихвените нива през последните години, реалните лихвени стойности са леко положителни след отчитането на нивата на инфлация. Реалните лихвени нива по кредити ще останат ниски и през 2019 г. Въпреки това, ако предположението, че опасенията за рецесия в САЩ са надценени, тогава Федералният резерв ще повиши отново лихвите през втората половина на годината. Паричното предлагане (агретат M0) ще продължи да намалява в САЩ. Единствено Централната банка на Китай ще продължава да предприема експанзивни стъпки.

Подкрепящи фискални политики
Фискалните политики оказват предимно експанзивно влияние върху глобалния икономически растеж. Стимулите се виждат основно в САЩ и Китай. Италия и Франция също увеличават своите фискални дефицити.

Ограничаващи кредитни условия
Кредитните условия оказват негативно влияние върху икономическия растеж. В развиващите се икономики банките затягат своята кредитна дейност. Негативният кредитен импулс от Китай (ограничение на вътрешния кредит) е особено значим. Това е резултат от стремежа на правителството да постави ограничения върху т. нар. „сенчеста“ банкова система. Китайските власти се опитват да ограничат свиването чрез увеличаване на евтина ликвидност. В САЩ и Европа също се наблюдава ограничение на кредитната активност.

Популизъм
Популисткото движение придобива глобални размери. През 2019 г. изборите за европейски парламент ще представляват важен тест. Основна причина за разрастването на популистки движения, насочени срещу статуквото е продължаващата стагнация на реалните доходи в редица държави.

Това оказва влияние върху основни области:

  • Влошаване на качеството на политическо управление. Действията на властите са трудни за прогнозиране, като например временно спиране на работа на правителството на САЩ, хаосът, свързан с излизането на Великобритания от Европейския съюз и др.;
  • Стагнация или обръщането на посоката на глобализация. Световната търговия и международни учреждения (ЕС, СТО) се намират под засилен натиск;
  • Политиките на правителствата са насочени към повишението на доходите като процент от БВП (напр. Италия);
  • Структурните реформи остават на заден план и не се осъществяват (Италия, Франция, Еврозона). Вероятността от повишаване на степента на интеграция в еврозоната и повишение на производителността в Италия остава ниска. В Бразилия новоизбраният президент Болсонаро даде надежди за провеждане на пазарни реформи. Предстои да се види дали те действително ще бъдат одобрени от парламента.

Съперничество САЩ - Китай
От геополитическа гледна точка продължаващото търговско съперничество между САЩ и Китай ще бъде водещ фактор през годината. Дори при постигане на временно примирие по отношение на търговските въпроси, глобалната структурна тенденция към създаване на многополюсен свят ще продължи. Това ще създаде условия за поява на нови конфликти по света в най-различни сфери (технологичен сектор, търговия, инвестиции).

Малко поле за маневриране
Редица структурни проблеми ще окажат въздействие върху пазарите, като полетата за маневриране за икономическите политики за ограничени. Това означава, че при една рецесия негативните ефекти биха били по-големи в сравнение с предишни подобни периоди.

  • Текущите лихвени нива на кредитиране се намират на ниските нива на неутралните лихвени проценти. По тази причина ЕЦБ не може да предприеме ново намаление на лихвите в случай на рецесия в Еврозоната. Дори ако икономическият ръст остане на ниски нива, централната банка трудно би могла да предприеме политика към увеличение на лихвите. В САЩ при лихвени нива от 2,25-2,5%, Федералният резерв вече усеща, че лихвите са достигнали неутрални нива, които нито подкрепят, нито ограничават икономиката.
  • Държавните дългове на Италия и САЩ достигат продължават да нарастват.
  • Високите нива на частния дълг в Китай предполага въвеждането на нови кредитни стимули.

Търсене на справедлива цена
В тези инвестиционни условия, се очаква цените на финансовите активи да се определят на база на техните фундаментални стойности, а не на основата на спекулативни стратегии.

Извод: Ако се материализира основната хипотеза за отслабване на растежа, но не и поява на рецесия, рисковите активи като акциите се очертават като по атрактивни инвестиции в сравнение с нискорисковите държавни ценни книжа. В същото време финансовите пазари в края на 2018 г. оцениха с висока доза на вероятност появата на рецесия през 2019 г. Колкото повече предпазливост лъха от действията на федералния резерв на САЩ (като например прекратяване на цикъла на повишение на лихвите), толкова по-положително това се отразява на пазарите. Подобно е и влиянието на намаляване на минималните банкови резерви в Китай, тъй като това се очаква да доведе до повишаване на ликвидността в икономиката. Положително ще бъде влиянието върху пазарите и поевтиняването на петрола, споразумение между Европейската комисия и Италия относно фискалната политика на Рим, сключване на търговска сделка между Китай и САЩ. Отрицателно се очаква да бъде въздействието върху пазарите при влошаване на окачванията за водещите глобални икономически показатели, както и нарастващата политическа несигурност, свързана с затварянето на работа на правителството на САЩ и Брекзит.

Материал на Erste Asset Management, публикуван в блога на дружеството на 11 януари 2019 г.

 

Петко Вълков

Д-p Πeтĸo Bълĸoв e Директор на дирекция "Частно банкиране" в Първа инвестиционна банка. Πpитeжaвa пoвeчe oт 10-гoдишeн oпит нa ĸaпитaлoвитe пaзapи в oблacттa нa инвecтиции в aĸции нa пyблични ĸoмпaнии. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на капиталовите пазари и съвети за управление на личните финанси.

Коментари

Коментирай