В нашия блог ще Ви запознаем с добрите примери в българския бизнес. Един от тях е г-жа ДимDimitrinka_Stoyanovaитринка Стоянова - замеделски производител от гр. Търговище и бизнес клиент на Fibank. Към настоящия момент фирмата на г-жа Стоянова  - ЧЗП Димитринка Стоянова,  обработва 520 дка. земя, от които 450 дка. малинови и  70 дка. ягодови насаждения. Това я нарежда сред най-големите производители на малини и ягоди в страната.

Благодарение на подкрепата на Fibank, г-жа Стоянова ръководи и разширява успешно своя бизнес вече 11 години. Тя ще разкаже на нашите читатели за предизвикателствата и успехите, за мечтите и целите, които е поставила пред себе си.

 • Г-жо Стоянова, разкажете ни за Вашия бизнес?
 • В нашия регион приоритет има развитието на селското стопанство и затова със съпруга ми решихме да се занимаваме с интензивно отглеждане на ягодоплодни култури. През есента на 2003 година създадохме първите 34 дка. малинови  и 12 дка. ягодови насаждения. В началото бяхме малцина,които отглеждахме малини, но днес регионът на област Търговище се превърна в един от традиционните центрове за отглеждане и преработка на малини.

През 2004 година имам одобрен проект по програма „САПАРД“, който реализирах през 2005 година. През годините закупих, а също така и взех под наем още земи, върху които създадох трайни насаждения. През 2008 година кандидатствах с проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ по Програмата за  развитие на селските райони за периода  2007-2013 година.picture_2

Проектът беше финансиран с помощта на Първа инвестиционна банка. Средствата от проекта инвестирах, като закупих специализирана овощарска техника: трактор, овощарска пръскачка, пневматична уредба за рязане, шредер, система за капково напояване и система за оросяване.

Към настоящия момент обработвам 520 дка.земя, от които 450 дка. малинови и  70 дка. ягодови насаждения. С оглед на това, че в последно време има недостиг на качествена работна ръка, тази година кандидатствах с проект по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година“, за реализиране на инвестиционно намерение „Закупуване на земеделска техника за нуждите на земеделско стопанство“.

 • Какви бяха трудностите в самото начало?
 • Сблъсквали сме се с много трудности в самото начало. На първо място може би бе икономическата криза, на която дължахме високите цени на влаганите материали (горива,торове и препарати) и в същото време ниски изкупни цени. Наред с това всеки земеделски производител зависеше от влошените климатични условия в страната, тъй като продукцията ни е на открито.

 • От кого получихте най-голяма подкрепа във вашето начинание?
 • В бизнеса и в неговото ръководство вече 11 години до мен е съпругът ми. Той е човекът, на когото мога да се доверя за всичко и да получа подкрепа във всяко едно начинание.

 • Бихте ли споделили с нашите читатели вашия най-голям успех?
 • Моят най-голям успех е, че успях да създам всичко това и да покажа на много млади хора, че в България може да се прави успешен бизнес, стига да си упорит, да знаеш какво искаш и да имаш сигурни партньори в бизнеса.

 • Коpicture_3я е Вашата най-голяма гордост?
 • А на това с кое най-много бих се гордяла, е ако един ден на същия този въпрос децата ми Ви отговорят, че отглеждат 500 дка. малини второ-трето поколение и че ще останат да работят в България. Мисля, че съм им дала достатъчно добър старт и ако пожелаят, ще трябва само да надграждат.

 • Какви са плановете Ви за развитие на бизнеса Ви?
 • На този етап мисля, че съм достигнала максимума на постигнатия обем на масива, който обработвам. Затова, а и поради липсата на работна ръка, имам намерение да закупя 2 комбайна за прибиране на реколтата от малини, и от там нататък да работя за подобряване на качеството на произведената продукция.

 • От кога сте клиент на Fibank?picture_4
 • Клиент съм на Банката от 2005 година. За мен, както и за много земеделски производители от моя бранш, е немислимо реализирането на проекти без необходимото финансиране от банки. А без нужното финансиране няма как да се прави успешен бизнес. За да бъдеш конкурентноспособен, са нужни инвестиции, които подобряват добивите и намаляват себестойността на продукцията. Преработвателите предпочитат да купуват продукцията от едри производители, което им гарантира редовни доставки, достатъчно количество и гарантирано качество. По този начин имам един сигурен пласмент и договаряне на добри цени при реализацията.

 • Кое беше водещото предимство, за да изберете Fibank?
 • В периода, в който започнах разширяването и изграждането на насажденията, Fibank беше една от малкото банки в региона, която предлагаше финансиране на земеделски производители и по-важното  -  приемаше земеделска земя като обезпечение. Ето затова избрах Fibank, защото повярва в мен и моите идеи, осигури ми нужното финансиране и така вече 11 години.

 • Какво бихте посъветвали хората, които желаят да стартират свой собствен бизнес, но все още не са направили първата крачка?
 • Да не отлагат мечтите си, да преценят правилно какво искат.

 • На финала: пожелайте нещо на нашите читатели
 • На всички желая здраве и успехи в бизнеса!

Данира Доспевска-Шаренкапова

Данира е мениджър „Корпоративни комуникации”. Чрез блога на Fibank тя се грижи да получавате полезна и актуална информация от банковата сфера. Интересува се от развитието на дигиталните комуникации, информационните технологи и новите възможности, които те предоставят на потребителите.

Коментари

Коментирай