През 2018 година Fibank отбелязва своята 25-годишнина. От учредяването й на 8 октомври 1993 г. досега банката винаги се е стремяла да бъде пионер в предлаганите на клиентите продукти и услуги. 25 години, в които първи сред банките предложихме Виртуален банков клон, открихме първия ни клон в чужбина, спечелихме множество награди за „Банка на клиента” и развихме банкирането в съответствие с най-новите технологии и тенденции. Специално за читателите на „FibankNEWS” се опитахме да съберем фактите от историята на Fibank, с които се гордеем и причините, заради които се превърнахме за всеки от клиентите ни в „Моята банка”.

Fibank успя да извърви пътя от създаването си до статута на най-голямата банка в страната с български капитали за четвърт век. През тези 25 години Първа инвестиционна банка участваше активно във формирането и развитието на банковия пазар в България, допринасяйки с иновативни продукти и различни решения към клиентите. За успехите ни принос имат и международните партньори на Fibank, с които продължаваме да усъвършенстваме бизнеса си.

Fibank е първата банка в страната, получила 5-годишен кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие през 1996 г., целящ подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в България. Стабилните показатели в дейността на банката позволяват тя да договори финансиране на инвестиционни стоки от редица западноевропейски държави, гарантирани от агенции за експортно застраховане. До 2000 г. Fibank открива 2 чуждестранни клона и стартира своя бизнес в банкирането на дребно. Наред с нарастването на активите се увеличават и клиентите, като през 2010 г. посрещнахме нашия едномилионен клиент.

Световната финансова криза, която в България имаше най-силно отражение след 2008 г., беше подходящ момент за преструктуриране и оптимизация на процесите във Fibank. Силен партньор в това начинание срещнахме в лицето на Международната финансова корпорация (IFC), с която банката работи по управлението на риска и доброто корпоративно управление. Резултат на ползотворното сътрудничество между Fibank и IFC е изборът на г-н Юрки Коскело, професионалист с дългогодишен стаж в IFC, за независим член на Надзорния съвет на банката.

С цел оптимизиране предлаганите на клиентите продукти и услуги, Fibank се включи в инициативата JEREMIE за МСП и гаранционната програма „Инструмент за споделяне на риска“ на Европейския инвестиционен фонд. Кредитите по тях са с конкурентни лихвени проценти и при по-благоприятни условия за отпускане и усвояване.

Признание за успешното представяне на Fibank са завоюваните международни награди като: „Най-добра банка в България за 2011 г.“ от финансовото списание Euromoney, най-добра банка в сферата на частното банкиране в България за 2014 г. от списание International Banker, две поредни отличия за най-силна марка сред финансовите институции в страната от международната организация Superbrands.  

Няколко месеца преди да отбележи 25-годишнината си Първа инвестиционна банка постигна стратегическо партньорство с един от лидерите на пазара на управление на активи в Централна и Източна Европа - австрийското дружество Erste Asset Management. Чрез партньорството си с Fibank, Erste Asset Management се включва за първи път на българския пазар. Fibank ще предлага четири договорни фонда, които са регистрирани в България и управлявани в Австрия:    облигационен фонд, балансиран фонд с умерен риск и два фонда в акции, инвестиращи съответно в европейски и световни компании.

 

 

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай