Fibank получи плакет STP Award 2016 от Commerzbank. Наградата STP Award на Commerzbank се връчва за изключително качество и покриване на световните стандарти за автоматична обработка на международните преводи в евро.

Fibank (Първа инвестиционна банка) получава престижното отличие за седма година поред, което ясно показва, че банката не се отклонява от своите цели да предоставя висококачествено обслужване.

Ефективността в изпълнението на международните преводи пряко рефлектира върху удовлетвореността на клиентите на Fibank и оттук на нейната конкурентоспособност. Първа инвестиционна банка е трета по активи в България и е сред най-предпочитаните за отпускане на кредити от бизнеса и домакинствата.

Commerzbank е втората по големина търговска банка в Германия и световен лидер в международните преводи. Банката има представителства в над 50 страни по света.

От Commerzbank подчертават, че подобно високо качество на автоматична обработка може да бъде постигнато само с общите усилия на всички отдели, които участват в инициирането, обработката и трансфера на преводите.

Наградата STP Award 2016 е поредното признание за екипът на Fibank.

Първа инвестиционна банка отчита за изминалата година стабилен ръст на реализираната печалба на консолидирана база преди данъчно облагане и обезценки, която достига 266 млн. лв. В основата на ръста на печалбата стоят по-ефективното управление на активите и пасивите на банката. Реализираната одитирана печалба след данъци и обезценки е в размер на 98.8 млн. лв. Капиталовата адекватност на банката към 31 декември 2016 г. е 15.13%, съотношението на приходи и разходи е в размер на 41.38 % и възвращаемостта на капитала е 12.17%.

Десислава Богданова

Здравейте! Аз съм Десислава - Мениджър "Корпоративни комуникации”. Основните ми интереси са в областта на дигиталните комуникации, дигиталното банкиране и новите технологии.

Коментари

Коментирай