От 8 юли 2023 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира приемането и регистрирането на заявления от здравноосигурени лица в страната за издаване на Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), както и предаване на готовите карти. Услугата се извършва в 120 офиса на банката, като Fibank (Първа инвестиционна банка) е единствената банка, извършваща тази услуга в България.

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) и издаването й са безплатни.

ЕЗОК дава право на здравноосигурените лица от една държава-членка на Европейския съюз, временно пребиваващи на територията на друга такава, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Сърбия, Северна Македония, при необходимост да получат спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ, в съответствие с правилата на държавата на временното им пребиваване и същите да бъдат равно третирани с местните здравноосигурени лица.

Образец на заявлението за ЕЗОК може да бъде получен на място в клоновата мрежа на Fibank. Заявлението може също да бъде изтеглено и разпечатано от www.ezok.bg и от   интернет страницата на НЗОК , където са публикувани и Указанията за попълване на заявленията за издаване на ЕЗОК.

Срокът за изработката на Европейската здравноосигурителна карта е до 15 календарни дни. При възникнали въпроси или проблеми при подаването на документи за ЕЗОК и получаването на готовите карти, гражданите могат да се обръщат за информация към ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ КИМ-2000“-ДЕМАКС“, e-mail: info@ezok.bg

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай