Fibank (Първа инвестиционна банка) продължава дългогодишното си сътрудничество със своя социален партньор – Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Банката и фондацията работят съвместно от 2005 година, когато Първа инвестиционна банка създаде първия в страната корпоративен дарителски фонд, управляван от фондация - Фонд „Социална отговорност на Първа инвестиционна банка". Чрез фонда и благодарение на финансовата подкрепа на банката в развитието на децата и младежите в неравностойно положение в България са инвестирани над 250 000 лева през годините.

Fibank продължава и своя ангажимент към програма „Стипендии” на ФРГИ, която стартира през август 2012 г. Програмa подкрепя студенти в неравностойно положение (отглеждани от самотни родители, приемни семейства или специализирани институциии), които имат възможност да развият уменията си и да реализират потенциала си в избраната от тях професионална област. Инициативата има за цел да им осигури професионално развитие чрез платен стаж в Първа инвестиционна банка, а на по-късен етап и възможност за работа по специалността.

Програмата бе създадена в отговор на сериозните препятствия пред образованието на младежите в неравностойно положение, които са лишени от възможността за добра професионална реализация именно поради бедност.

Програма „Стипендии” е уникална за България, тай като средствата се осигуряват дългосрочно от Fibank (Първа инвестиционна банка). Избраните вече студенти получават стипендия в продължение на 3 (три) години по-време на следването - през втори, трети и четвърти курс от бакалавърската си степен. Това е първата и единствена в страната толкова дългосрочна подкрепа. Ангажиментът на банката е не само в осигуряването на средства за стипендиите. Fibank ще осигури и провеждането на платен стаж и впоследствие ще помогне на избраните студенти с наемане на работа. Отпуснатите стипендии предоставят и определена сума годишно за закупуване на учебници и специализирана литература.

Получателите на стипендията бяха определени през месец октомври 2012 г. на конкурсен принцип, като най-важните критерии включваха много добър успех и завършен първи курс от бакалавърската степен; икономическа специалност във висше учебно заведение и мотивация за професионална реализация. Одобрените студенти са сираци и полусираци, отгледани от роднини или в различни институции.

Първа инвестиционна банка

Десислава Богданова

Здравейте! Аз съм Десислава - Мениджър "Корпоративни комуникации”. Основните ми интереси са в областта на дигиталните комуникации, дигиталното банкиране и новите технологии.

Коментари

Коментирай