В синхрон с повишаващите се летни температури, в среда на годината българската банкова система демонстрира стабилни финансови показатели. Това показва отчетната статистика, която Българска народна банка (БНБ) публикува. Ликвидната позиция на банките и общо за цялата система остава силна. Тази стабилност провокира и нарастването на депозитите на домакинства и предприятия през второто тримесечие на годината. Към 30 юни 2015 г. общите ликвидни активи на кредитните институции у нас са 23.7 млрд. лв., или 28.3%.

Нивото на кредитния риск в банковия сектор остава в обичайните за системата граници. Общите активи на банковата система в края на второто тримесечие са 83.9 млрд. лв., а пазарната позиция на петте най-големи банки е 56.1%. През периода е отчетено намаление на общите активи поради спада на депозитите от кредитни институции и на ценните книжа.

Брутните кредити (без авансите) през тримесечието се увеличават слабо (с 0.3%). Кредитите на нефинансови предприятия намаляват със 77 млн. лв. под влияние на извършени продажби на портфейли. Заемите за домакинства се увеличават с 326 млн. лв., като при жилищните ипотечни кредити е отчетен незначителен спад, а при потребителските – слабо увеличение.

През второто тримесечие спестяванията на населението нарастват с 269 млн. лв. до 42.5 млрд. лв. Депозитите на бизнеса също бележат растеж – с 46 млн. лв., както и този от други финансови предприятия – със 110 млн. лв.

През юли също продължава нарастването на депозитната база от нефинансовите предприятия и домакинствата и засилването на ликвидната позиция на банковата система. Според актуалните данни на БНБ към 31 юли ликвидните активи на банките в страната са 24.3 млрд. лв., или с 640 млн. лв. повече спрямо края на юни. Привлечените средства през месеца в системата нарастват с 493 млн. лв. и към 31 юли възлизат на 71.6 млрд. лв. Увеличава се привлеченият ресурс от нефинансови предприятия (621 млн. лв., 3.6%) и депозитите от домакинствата (247 млн. лв., 0.6%).

Графика: Разпределение на 10 най-големи банки по активи в страната (в мил. лв.) Графика: Разпределение на 10 най-големи банки по активи в страната (в мил. лв.) 

Източник: БНБ

Според данните на централната банка, към средата на година Fibank продължава да бъде трета по големина на активите в страната с 8 788 млн. лв. Добрите финансови показатели и стабилността на банката стават повод все повече физически и юридически лица да предпочетат да поверят спестяванията си на Fibank. От началото на годината депозитите на гражданите и фирмите в банката са нараснали с 271 млн. лв.

През летните месеци Fibank предостави на бизнеса нов "Супер кредит" с много по-гъвкави условия, отговарящи на динамичната среда, в която оперират българските фирми. Предназначението му е за инвестиции или за оборотни средства. Кредитът няма ограничения в размера и е за срок до 10 години, а за оборотни средства срокът е до 5 години.

Лихвата на "Супер кредит" е 5.5%, но може и да се адаптира според клиента и неговото финансово състояние.

Кредитът може да се ползва, когато бизнесът има нужда, и да се връща, когато има възможност в рамките на 3 години (овърдрафт) - в този случай може да се ползва и фиксирана лихва и то само върху усвоената част. Друго предимство е, че няма такса за предсрочно погасяване при преминаването от овърдрафт в кредит.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай