В рубриката „Еврофинансиране” представяме примери за успешни проекти, реализирани от клиенти на Първа инвестиционна банка с експертното съдействие и подкрепа от страна на Банката. 

Надежда Генчева, съсобственик и управител на „ФЕШЪН МАНИЯ“ ООД: „Fibank e банката, която подкрепя българския бизнес“

 

Визитка: Фирма "Фешън Мания" ООД е основана през 2003 г. в гр. Плевен. Основната дейност на компанията е производство на плетени изделия с материали на възложителя. Фирмата се е наложила на пазара, както с високото качество на произвежданите изделия, така и с изпълнението в срок на възложените поръчки. Предприятието изпълнява поръчки към фирми, изработващи облекла  изключително за износ – „ЕМиролио“ ЕАД, „Крис Фешън Индъстрийс“ АД, „Транстекстим“ ЕООД, „Неви Фешън“ ЕООД и др.

През настоящата 2017 г. година дружеството откри собствената си изцяло нова и модерна административно-производствена база на адрес: гр. Плевен, ул. Гренадирска No 116. Сградата отговаря напълно на всички нормативни изисквания за безопасност на труда, енергийна ефективност, както и затвърждава стратегията на “Фешън Мания“ ООД за устойчиво развитие на база непрекъснато инвестиране в материална база, изключително модерно и автоматизирано производствено оборудване и висококвалифицирани кадри.

 

Г-жо Генчева, представете на читателите ни дейността на „Фешън Мания” ООД.

Стартирахме бизнеса си преди 14 години, разполагайки само с няколко машини в много малко помещение. В последствие нещата се развиха и се наложи да се преместим под наем в друга малко по-голяма производствена база. С течение на времето поръчките се увеличаваха, съответно и обемът от работа. Постепенно увеличихме и персонала до близо 50 души. За жалост помещението, което ползвахме, беше много старо, тясно и с големи енергийни загуби. След не малко трудности, които преодоляхме, тази година можем да се похвалим със завършването на строежа и пускането в експлоатация на чисто новата ни производствена фабрика в гр. Плевен. Тя отговаря на всички строги изисквания за енергийна ефективност и безопасност на труда, с което предвиждаме да изпълним една от целите си, а именно сериозно повишаване на производствения капацитет на дружеството ни. По отношение на самия производствен процес, най общо казано цикълът е прекъснат – едносменен, 8 часа на ден при 5 дневна работна седмица. Производственият капацитет на една смяна варира като изработка от 350 до 500 броя готови изделия в зависимост от сложността на модела.

Основните етапи на производството във фирмата включват всички дейности от момента на генериране на идеята, създаването на така наречения идеен проект, през подбора на материали, проектиране на изделието, прецизното изработване, до внимателното пакетиране, етикетиране и експедиция към крайния клиент.

Как и защо решихте да кандидатствате по проект по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020?

Знаехме, че технологичното обновление в предприятието ще даде възможност на „ФЕШЪН МАНИЯ” ООД  да постигне заложените в стратегията й за развитие цели, тъй като новото производствено оборудване  ще ни даде възможност да  изпълним  по-големи поръчки на по-конкурентни цени, като по този начин ще разшири присъствието на компанията, както на  национално ниво, така и на международния пазар. Поради тази причина се насочихме към европейските програми, предоставящи безвъзмездна финансова помощ, чрез които да закупим така мечтаното високотехнологично производствено оборудване, което вярваме, че ще спомогне  на  компанията ни трайно да повиши  конкурентните си предимства и да постигне устойчиво развитие в дългосрочен план.

С какво колегите от отдел „Европрограми и външно финансиране“ към дирекция Корпоративно банкиране на Fibank съдействаха, за да кандидатствате и да изпълните успешно проекта?

В продължение на дългогодишното ни сътрудничество екипът на Fibank, в частност направление „Европрограми и външно финансиране“ към дирекция Корпоративно банкиране, разработи изцяло проект по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, който в последствие беше одобрен за финансиране от Министерство на икономиката. В резултат на това през 2016 г. подписахме Договор за безвъзмездна финансова помощ с обща стойност на одобрените разходи в размер на 764 750 лева без ДДС. В рамките на проекта закупихме и внедрихме в експлоатация нови плетачни автомати, сушилна и перална машини, както и гладачно оборудване. Специалистите от отдел „Европрограми“ бяха неотлъчно до нас през периода на изпълнение на проекта. Това включваше обработка на сериозен обем документация, подготовка на тръжни документи и процедури, кореспонденция с Министерството и всичко останало, свързано с коректното отчитане на проекта. С пълната експертна и финансова подкрепа на Fibank проектът беше успешно изпълнен, финансиран, отчетен и към настоящия момент Министерство на икономиката ни възстанови напълно безвъзмездната финансова помощ в размер на 70% от реализираните разходи по проекта.

Компанията е клиент на банката повече от 4 години. Разкажете ни за партньорството на Вашата компания с Fibank.

Фирмата ни беше клиент на МКБ Юнионбанк ЕАД и след придобиването й от Fibank през 2013 г., автоматично обслужването ни поеха специалистите на Първа инвестиционна банка АД, клон Плевен. През тези години екипът на Банката се утвърди като наш сигурен и доверен партньор както за бизнеса ни, така и за индивидуални финансови решения. Както за нас, така и за всички колеги от бранша е изключително важно да се инвестира непрекъснато в развитието на бизнеса. Този прогрес е почти немислим без нужното финансиране. За да бъдеш конкурентоспособен, са нужни инвестиции в материална база, машини, оборудване, квалифициран персонал. Fibank e банката, която подкрепя българския бизнес с изключително иновативни, гъвкави и адекватни продукти и условия.

Какви са плановете Ви за развитие на компанията?

През лятото тази година, отново благодарение на безкомпромисния професионализъм на екипа на Fibank спечелихме нов проект, свързан с повишаване на енергийната ефективност, също съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020. В рамките на проекта ще закупим още близо 20 бр. високотехнологични и енергоефективни плетачни автомати за над 2 млн. лева. По този начин фирмата ни ще затвърди целите си за запазване на пазарните позиции и увеличаване продажбите с фокус върху външни пазари. Средносрочните ни планове включват създаването на собствена марка („бранд“), разработването на on-line магазин, създаването на обучителен център за развитие на млади кадри не само за нашата фабрика, но и за бранша като цяло и други.

Поставили сте си за цел да бъдете компания, която успешно работи на европейския и световния пазар. Разкажете ни повече за тези Ваши планове.

Към момента предприятието ни изпълнява поръчки към фирми, изработващи облекла  изключително за износ – „ЕМиролио“ ЕАД, „Крис Фешън Индъстрийс“ АД, „Транстекстим“ ЕООД, „Неви Фешън“ ЕООД и др. За нас е много важно да създаваме качествен продукт с висока добавена стойност, поради което планираме чрез създаването и налагането на собствена търговска марка, да навлезем още по-уверено на международните пазари като разпознаваем партньор, предлагащ нов, модерен и изцяло български продукт.

Какво ще посъветвате други компании, които се колебаят дали да кандидатсват за финансиране от Европейските програми?

Да не отлагат, а да участват по всички програми, които са подходящи за тях и нуждите им. Финансирането на бизнеса с безвъзмездни европейски средства ще трае още няколко години, затова сега е моментът фирмите да обновят и модернизират производствата си. Успешното реализиране на европейски проект е немислимо без професионалното съдействие на експерти в областта. В тази връзка препоръчваме на всички бъдещи кандидати да се обърнат към екипа на „Европрограми и  външно финансиране“ във Fibank, който ще им предостави професионални съвети във връзка успешното кандидатстване и управление  на проект, финансиран със средства от ЕС. За нас, чрез своята услуга „Пълна подкрепа” Fibank за пореден път затвърждава позициите си на доказан партньор на бизнеса в България.

За контакт с направление „Европрограми и външно финансиране“:

София 1408, ул. “Майор Първан Тошев” №4

тел.: +359 (02) 800 2304/2305

e-mail:  vesela.gladnikova@fibank.bgradoslav.markov@fibank.bg

Десислава Богданова

Здравейте! Аз съм Десислава - Мениджър "Корпоративни комуникации”. Основните ми интереси са в областта на дигиталните комуникации, дигиталното банкиране и новите технологии.

Коментари

Коментирай