Fibank e първата банка с български капитал, която подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт „Финансиране чрез споделяне на риска” по инициативата JEREMIE. Fibank бе избрана за партньор на ЕИФ след конкурентен подбор между общо 17 кредитни институции.

Продуктът е иновативен за българския пазар и ще ни позволи да предоставяме инвестиционни и оборотни кредити на лихвени нива, намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви нашите клиенти ще могат да се възползват и от значително по-ниски такси и комисиони, както и облекчени условия за обезпечение. Продуктът е предназначен за допустими по инициативата микро, малки и средни предприятия, а срокът на заемите ще бъде от 1 до 10 години.

Гергана Праматарова

А сега малко за инициативата и новия продукт от Гергана Праматарова, директор „Външни партньори, европрограми, кореспондентски отношения”:

Какви ще бъдат лихвите, при които Fibank ще отпуска кредити по новия продукт на JEREMIE?

Ще предложим на нашите бизнес клиенти кредити с минимум двойно по-ниска лихва от пазарната при значително облекчени условия за обезпечение и такси. Лихвите ще бъдат между 3% и 4.5%.

Към кого са насочени кредитите по JEREMIE?

Кредитите ще са предназначени за всички допустими категории, микро, малки и средни предприятия от всички сектори на икономиката с някои изключения, като ресурсът ще се разпредели в зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години. Сред изключенията са представителите на секторите рибарство и аквакултури, селско стопанство, първична преработка и търговия на селскостопанска продукция, въгледобив, както и частични ограничения за транспортния сектор.

Каква е стойността на планирания ресурс, който Fibank ще отпусне като кредитиране по новия продукт на JEREMIE?

Общата стойност на нашия портфейл по JEREMIE за 2013 година е 70 млн. евро.

Към кого могат да се обърнат клиентите за повече информация относно този продукт?

Ако се интересувате от кредитите по JEREMIE, можете да получите по-подробна информация и съдействие от отдел „Външни партньори и европрограми” на телефони 02 800 2300 и 02 800 2301.

 

___

Предоставеното финансиране по инициативата “Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия”, JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Новият продукте изцяло в полза на микро, малките и средни предприятия, тъй като улеснява достъпа им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси.

Яна Ячева

Яна се присъединява към екипа на Fibank през 2008 година като специалист „Общи банкови операции”. След като завършва магистърската си програма в Холандия, Яна отново се връща в голямото семейство на Fibank като специалист „Маркетинг”. Тя се стреми да информира всички клиенти и служители на банката за новини и събития, свързани с Fibank, посредством корпоративния ни вестник – Fibank news. Яна участва и в организирането на събития и отговаря за спонсорските отношения на банката. Професионалните й интереси са в сферата на интерактивния маркетинг, корпоративните комуникации и организацията и провеждането на събития.

Коментари

Коментирай