Данните за състоянието на банковата система оповестени от БНБ показват, че през третото тримесечие на годината основно доминиращи на пазара са петте най-големи банки по активи в страната, сред които е и Първа инвестициоционна банка (Fibank). Те съставят така наречената първа група от банки в системата. В края на септември 2018 г. активите на банковата система достигат 103.2 млрд. лв., като нарастването им спрямо юни 2018 г. с 3.1 млрд. лв. (3.1%) е формирано основно от ръста в обема на отпуснати кредити. За разглежданото тримесечие активите на Fibank се увеличават с 363 млн. лв., което прави ръст от 4.1%.

Тримесечен ръст (юни-септември 2018)

Fibank графика

Източник: БНБ

Брутните кредити и аванси нарастват с 2.7 млрд. лв. (3.2%) спрямо края на юни. Отпуснатите кредити за бизнеса и домакинствата нарастват за тримесечието със съответно 537 млн. лв. (1.6%) и 375 млн. лв. (1.8%). Общият ръст на потребителски кредити за тримесечието е със 186 млн. лв., като така те достигат до 10,2 млрд. лв. Fibank се нарежда на трето място по ръст на новоотпуснатите потребителски кредити през третото тримесечие с нови 37 млн. лв. На годишна база портфейлът от потребителски кредити на банката е нараснал със 128 млн. лв., като това е и един от най-съществените ръстове в цялата система.

Атрактивните лихвени условия, които Fibank предлага по своите ипотечни кредити, логично насочват вниманието на клиентите към банката. В този сегмент приръстът за тримесечието е с 36,5 млн. лв., а на годишна база с 93,6 млн. лв. Общо отпуснатите нови жилищни кредити в банковата система през третото тримесечие са на стойност от 265 млн. лв.

При кредитирането към бизнеса също се наблюдава отчетлив ръст, като за третото тримесечие общият портфейл е нараснал с 1,6%, а за последните 12 месеца ръстът е с 3,9%. Fibank е на второ място сред банките, подпомогнали с най-голям обем от средства българския бизнес през третото тримесечие. Ръстът на портфейла й е с 129 млн. лв., а на годишна база (септември 2017 г. – септември 2018 г.) реализираният ръст е от 327 млн. лв.

Fibank продължава да бъде и сред най-предпочитаните банки за спестяванията на населението. В периода юни – септември банката е привлякла 181 млн. лв. Това е вторият най-висок ръст, реализиран от банките през третото тримесечие на годината. Към края на септември месец привлечената депозитна маса от населението е в размер от 6,2 млрд. лв. Общо на ниво система депозитите на гражданите нарастват с 1 млрд. лв. за третото тримесечие или 2%.

През тримесечието продължава тенденцията към намаление на размера и на дела на необслужваните кредити и аванси. В края на септември брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система възлиза на 7,4 млрд. лв. (при 7,7 млрд. лв. към 30 юни 2018 г.), като делът му в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 8.5% (при 9.1% в края на юни). Ликвидният буфер на банковата система възлиза на 26.0 млрд. лв. в края на септември, като отбелязва увеличение с 1.4 млрд. лв. (5.8%) спрямо юни 2018 г.

Очакванията ни са и през последното тримесечие спокойствието в банковата система да се запази. Традиционно зимните месеци около големите празници водят до по-голяма активност при потребителските кредити и използването на кредитни карти. По повод своя 25-ти рожден ден Fibank предлага промоционални условия по своите кредитни карти, които включват 25% по-ниска лихва за първите 25 отчетни периода от момента на издаване на картата, без такса за поддръжка за първите 25 месеца и без такса за кандидатстване.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай