Първа инвестиционна банка е сред водещите финансови институции у нас, които се включиха в гаранционната програма на Българската банка за развитие (ББР) за подпомагане на микро, малки и средни компании, пострадали от пандемията от COVID-19. От началото на септември 2020 г. бизнес клиентите могат да се възползват от инструментите по програмата, като посетят наш клон или офис и се консултират с кредитните ни специалисти.

Гаранционната програма, която е част от правителствените антикризисни мерки, е с бюджет от 500 млн. лв. В нея могат да бъдат включени компании от всички сектори, като се очаква от мярката да се възползват предимно фирми от най-засегнатите области – търговия, услуги, транспорт и логистика, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, и други. Участието на Fibank и останалите банки-партньори е ключово за финансирането на компаниите, тъй като ББР не разглежда исканията за кредит, а включва одобрените проекти в портфейлната гаранция.

Фирмите, желаещи да кандидатстват за кредит, е необходимо да отговарят на едно от следните условия:

  • Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. въз основа на финансовите отчети на дружеството;
  • Наличие на вземания от клиенти, които не са получени, неразплатени суми към доставчици, след 01.03.2020 г.;
  • Прекратени договори от внос, отменени договори за износ;
  • Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси.

Допустими са нови кредити и съществуващи, при условие че фирмата е изпитвала затруднения при обслужването на заема след 31.12.2019 г. и не е изпадала в просрочие повече от 90 дни през 2019 г.

Крайният срок за кандидатстване по мярката е 23.12.2020 г. Максималният размер на финансиране от Fibank е 300 000 лева при максимален срок до 5 години. Гратисният период за съществуващи кредити е до 3 месеца (трябва да изтича до 31.12.2020 г.), а за новоотпуснатите – до 3 години. Лихвените условия са атрактивни и под обичайните пазарни равнища. Не се допуска рефинансиране на текущи кредити със средства по програмата.

За повече информация по параметрите на отпусканите от Fibank кредити, можете да се обръщате към кредитните специалисти в клоновете на банката, както и служителите от нашия Контакт център.

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай