Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира използването на нова и модерна система за одобрение на кредитни продукти за физически лица. Системата BPM (Business Process Management – New Workflow) е разработена върху платформата IBM Business Automation Workflow.  

Новата система обхваща широк спектър от дейности като приемане на искане, изготвяне на становище, одобряване и отпускане на нови кредити. От нея ще могат да се възползват както настоящите, така и бъдещите клиенти относно предоговаряне на условия по съществуващите кредитни продукти на банката.

Новата усъвършенствана система е внедрена успешно и вече ефективно се прилага от всички служители в клоновата мрежа. На последващ етап предстои тя да бъде надградена и да се използва при кредити на юридически лица.

 

Системата BPM включва редица предимства за клиентите и е в посока дигитализация и подобряване на обслужването. Благодарение на нея голяма част от документите се генерират автоматично, готови за подпис, с което се спестява време и усилия. Чрез автоматизираното придвижване по стъпките на кредитния процес, включително и автоматизацията на процесите по одобрение на кредитни продукти, се намалява и интервалът между кандидатстването за кредит и неговото последващо отпускане.

 

Във връзка с въвеждането на BPM – г-жа Ралица Богоева, Изпълнителен директор на Fibank, сподели: „Внедряването на новата система Business Process Management е част от стратегията на банката за предоставяне на по-добро клиентско изживяване. Продължаваме развитието на продуктите и услугите за граждани, като скоро ще предложим нови възможности за повишаване на тяхната доходност.“

 

Информация за всички кредитни продукти на Fibank за физически лица можете да намерите на нашия сайт: https://www.fibank.bg/bg/chastni-lica/krediti.

 

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай