През 2018 година Fibank отбелязва своята 25-годишнина. От учредяването й на 8 октомври 1993 г. досега банката винаги се е стремяла да бъде пионер в предлаганите на клиентите продукти и услуги.

25 години, в които първи сред банките предложихме Виртуален банков клон, открихме първия ни клон в чужбина, спечелихме множество награди за „Банка на клиента“ и развихме банкирането в съответствие с най-новите технологии и тенденции. Специално за читателите на „FibankNEWS“ и блога на банката се опитахме да съберем фактите от историята на Fibank, с които се гордеем и причините, заради които се превърнахме за всеки от клиентите ни в „Моята банка“.

Fibank с най-голямото IPO в историята на БФБ

Първичното публично предлагане (Initial Public Offer - IPO) е действие по първоначално предлагане на нови акции (листване) на едно дружество на фондовата борса. Чрез него компанията увеличава капитала си и придобива публичен статут. На нашия капиталов пазар – Българската фондова борса (БФБ) първото IPO беше през далечната 2004 година с листването на Investor.bg. В последващите 2 години преди световната финансова криза борсата изживя сериозен подем и няколко публични предлагания на големи компании. Най-голямото IPO в цялата история на БФБ и до днес остава това на Първа инвестиционна банка АД.

На 18 май 2007 г. Fibank осъществи първично публично предлагане на акции при огромен интерес от инвеститорите. Банката успя да привлече 107 млн.лв. капитал при свръхзаписване 5,97 пъти (на база определената цена на акция от 10, 70 лв.) Това е ненадминат рекорд на емисия на БФБ (ISIN код: BG1100106050). Резултатът от IPO-то на Fibank показва високия имидж на компанията и доверието на инвеститорите в нея. Публичното предлагане е осъществено от екип доказани банкови експерти в сътрудничество със специалистите от един от най-големите инвестиционни посредници и водещ мениджър на емисията – Първа финансово-брокерска къща (ПФБК).

Банката придобива статут на публично дружество и увеличава акционерния си капитал от 100 млн. лв. на 110 млн. лв. Акционерите стават над 3000 и общо притежават 15 % от капитала – свободно търгуем на БФБ. Повишената капиталова база е в основата на разрастването на Fibank. Набраният капитал бе използван за изпълнение на стратегията на банката за по-голям пазарен дял чрез поддържане на растежа на портфейла от кредити на корпоративни клиенти, малки и средни предприятия и физически лица, при стабилно ниво на капиталовата адекватност.

След успешното IPO на Fibank 14 компании успяха да наберат над 10 млн.лв. от борсовите инвеститори. Последните 2 публични предлагания са от 2016 г., като заявките са през 2018 г. да се осъществи поне едно голямо IPO от сериозен емитент. Акциите на Първа инвестиционна банка отбелязаха значителен ръст през изминалата 2017 г. и поскъпнаха с 69 %. Анализаторите определят книжата на банката като едни от най-перспективните за тази година.

Към края на 2017 г. Fibank е най-голямата банка с български капитал и третата по големина кредитна институция по размер на активите в страната. Мажоритарни собственици са г-н Цеко Минев и г-н Ивайло Мутафчиев, които притежават по 42,5% от капитала на банката, а 15% са свободно търгуеми на БФБ (free-float).

 

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай