През третото тримесечие на 2019 г. активите на банковата система нарастват общо с 2.7% (2.9 млрд. лв.) и към края на септември достигат 111.5 млрд. лв. Aктивите на Първа инвестиционна банка (Fibank) са в размер на 9.626 млн. лв., като нарастват с 389 млн. лв. спрямо декември 2018 г.

При кредитирането на домакинствата се отчита ръст за последното тримесечие от 2.9%, а на годишна база с 9%, като банката се откроява като една от най-активните в страната. От началото на годината новоотпуснатите кредити от Първа инвестиционна банка са в размер на 345 млн. лв., което представлява ръст от 6.24%. Fibank отбелязва значителни ръстове в кредитирането към населението от 12.95% и ръст от 10.33% в кредитирането на малки и средни предприятия (с приходи от дейността до 15 млн. лв.).

В началото на 2018 г. Първа инвестиционна банка обяви новата си стратегия с фокус върху кредитирането на МСП (с приходи от дейността до 15 млн. лв. годишно) и ритейл сегмента. Резултатите на банката показват, че това е било крачка в правилната посока и за последните 21 месеца ръстовете в съответните портфейли са над 35%. Спестяванията на граждани и фирми също отбелязват ръст от 380 млн. лв. от началото на годината, а от прилагането на новата стратегия, ръстът е над 1 млрд. лв.

През последното тримесечие новоотпуснатите потребителски кредити от Първа инвестиционна банка са в размер на 37.4 млн. лв., а на годишна база ръстът е с 76.6 млн. лв. При жилищните кредити портфейлът на банката се увеличава с 40 млн. лв. за тримесечието, а за последните 12 месеца с 150.6 млн. лв. Fibank запазва сериозните си позиции и в кредитирането към бизнеса като в сравнение с година по-рано портфейлът на банката нараства с 186.5 млн. лв.

Общите нетни оперативни приходи в банковата система нарастват с 3% за последните 12 месеца. Най-висок е ръстът при Първа инвестиционна банка с 44.6 млн. лв. като те достигат до 267 млн. лв в края на септември.

Графика: Ръст юни – септември 2019 г. в хил. лв.

Fibank - графика печалба

Източник: БНБ

Към 30 септември 2019 г. печалбата на банковата система е 1.3 млрд. лв., или с 4.2% (51 млн. лв.) повече от тази за същия период на 2018 г. Нетната печалба на Първа инвестиционна банка е 64.7 млн. лв. и отчита ръст от 4.15% (+2.5 млн. лв.) спрямо деветмесечието на 2018 г.

Показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) към края на отчетния период за банковата система са съответно 1.52% и 11.82%.

Към края на септември тази година Първа инвестиционна банка покрива всички регулаторни капиталови изисквания със съотношения за обща капиталова адекватност от 18.01% и Базов собствен капитал от първи ред от 15.07%.

 

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай