Fibank (Първа инвестиционна банка) предоставя на своите клиенти възможност за електронно подписване на документи върху таблет (e-Sign pad) в офис на банката. Иницативата е част от последователните усилия на Fibank за намаляване на CO2 емисиите, чрез дигитализация на банковите услуги. Използването на таблети в офисите за повечето от обичайните банкови операции ускорява процесите при обработката на плащанията и подобрява клиентското обслужване.

 

При регистрация за услугата е необходимо клиентът да се подпише на таблета няколко пъти до оформяне на окончателен образец от негов подпис (електронен спесимен). Този спесимен служи за сравнение при последващо подписване. Клиентът може да се запознае със съдържанието на всеки документ, подлежащ на подписване (платежно нареждане, договор, общи условия и други) на екрана на устройството. След полагането на подпис върху таблета, документът се съхранява електронно от банката и се изпраща на имейла, посочен от клиента. По негово изрично искане, Fibank предоставя екземпляр и на хартиен носител. Електронното подписване е приложимо към момента за преводи в левове през БИСЕРА и RINGS, вътрешнобанкови преводи в лева и валута, внасяне и теглене на каса по/от сметка на клиента.

 

Подписът върху таблет гарантира уникалност на документа. Проверката му е изцяло автоматизирана на базата на биометрични данни, като електронното подписване премахва необходимостта от архивиране и съхраняване на копия от клиентски документи.

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

Коментирай