Константин Арнаудов е Директор „Корпоративно банкиране“ във Fibank. Професионалният му опит в банковата сфера започва през 1997 г. в ТБ Биохим АД, като до 2004 г. е работил като счетоводител-касиер, валутни преводи, дилърски операции и Relationship Manager на клиенти от сегмент Малки и средни предприятия (МСП). Константин Арнаудов - Директор Корпоративно банкиранеПрисъединява се към екипа на Първа инвестиционна банка през 2004 г. като кредитен инспектор в дирекция „Кредитиране на МСП“. От 2007 г. е преназначен на позиция Главен специалист. От 2010 г. става заместник-директор на дирекция „Кредитиране на МСП“. През 2012 г. става заместник-директор на дирекция „Корпоративно банкиране“, а от март 2018 г. заема длъжността Директор в същата дирекция.

Описва себе си като позитивен и отговорен към всичко, с което се захване. 

Г-н Арнаудов, Директор сте на една от най-динамичните дирекции в банката – „Корпоративно банкиране“. Какви качества са нужни, за да бъде един банкер част от Вашия екип?

Сред най-важните качества се нареждат умението за работа с клиенти; да работи в екип; да има желание постоянно да надгражда познанията си; да е отворен към новите тенденции и добрите нови практики. Разбира се, необходимо е да има аналитичен ум и не на последно място да бъде лоялен и отдаден на работата си.

Кои са сферите, в които оперират едни от най-големите корпоративни клиенти на Fibank?

Fibank e в челните позиции по размер на портфейла на корпоративни кредити, в които има кредити на предприятия от всички сфери на икономиката – търговия, производство, туризъм, селско стопанство, енергетика, горива и други.

Какво е състоянието на българския бизнес към момента?

Подобрената глобална икономическа среда допринася за стабилния икономически растеж в България. Растежът на инвестициите се определя от нарастването както на публичните, така и на частните инвестиции. Увеличаването на публичните инвестиции се дължи главно на ускоряване на инвестициите по програми на ЕС, а увеличението на потреблението беше подкрепено от запазващата се дългосрочна тенденция към подобрение на потребителското доверие, нарастването на заетостта и увеличаване на доходите от труд на домакинствата. Това бе подкрепено също и от ниските нива на лихвените проценти, които стимулират търсенето на потребителски кредити.

Бизнес климатът е благоприятен за икономически сектори като строителство, промишленост и услуги. За съжаление основен проблем остава най-важният капитал - човешкият - компаниите продължават да изпитват глад на кадри - най-вече за тесни специалисти и изпълнители на задачите.

За какви проекти най-често бизнесът търси подкрепата на Fibank?

Проектното финансиране е силна страна на банката.  Ние във Fibank приемаме новите идеи от бизнеса. С охота подпомагаме развитието на проекти, даващи добавена стойност, която остава в страната.

С какво Fibank печели и задържа през годините своите корпоративни клиенти?

Взаимоотношенията между банка и клиент се градят с години, но и се поддържат ежедневно. Ние от Fibank вече 25 години стоим стабилно до нашите клиенти  и заедно вървим всеки ден по пътя на реализирането на иновативни идеи и успешни проекти.

Константин Арнаудов, Директор дирекция Корпоративно банкиране - победител в категория „Постигане на максимално високи резултати в работата” в програмата „Заедно можем повече“ получава наградата от г-н Светозар Попов, Изпълнителен директор на Fibank

Константин Арнаудов, Директор дирекция Корпоративно банкиране - победител в категория „Постигане на максимално високи резултати в работата” в програмата „Заедно можем повече“ получава наградата от г-н Светозар Попов, Изпълнителен директор на Fibank

 

Десислава Богданова

Здравейте! Аз съм Десислава - Мениджър "Корпоративни комуникации”. Основните ми интереси са в областта на дигиталните комуникации, дигиталното банкиране и новите технологии.

Коментари

Коментирай