Изминалата 2017 бе поредната успешна година за участниците на Българската фондова борса (БФБ) като основният индекс Софикс отчете ръст от 15% като това е седма поредна година с положителен прираст на индекса. Общият оборот на БФБ за 2017 г. е 705,85 млн. лв. с повишение от 70% на годишна база спрямо 416 млн. лв. за 2016 г. Броят сделки се увеличава с 36% на годишна база до 79 629 за 2017 г.

Графика 1. Изменение в стойностите на Софикс през 2017 г.

Източник: Българска фондова борса

На фона на тези положителни новини за българския капиталов пазар акцията на Първа инвестиционна банка се нареди в топ 3 на най-поскъпващите през годината, донесла доходност от 68,84% на своите акционери. Интересът към книжата бе провокиран от една страна от стабилните финансови резултати, които показа банката. Към 30 септември консолидираната печалба преди провизии и обезценки на Първа инвестиционна банка е 124,4 млн. лв., а нетната печалба се увеличава на годишна база с 8,28%. Доказателство за успешното представяне през годината са добрата възвращаемост на активите, стабилните капиталови буфери и високата ликвидност. Положителната тенденция в развитието й беше отчетена и от две международни рейтингови агенции. Moody's присъди на Първа инвестиционна банка дългосрочен рейтинг за депозити B1, а Fitch Ratings повиши дългосрочния рейтинг на банката от ‘B-’ на ‘B’ и рейтинга й за жизнеспособност от ‘b-’ на ‘b’.

Друг важен момента през 2017 г. бе, че Fibank ангажира Citigroup Global Markets Limited в качеството им на финансов съветник с цел разширяване на възможностите за изпълнение стратегията на банката – да бъде лидер в банкирането на дребно и обслужването на малки и средни предприятия. Първа инвестиционна банка продължи провеждането на редовни общи събрания на миноритарните акционери – част  от политиката на Fibank по стриктно прилагане на международните стандарти в доброто корпоративно управление, утвърдени от Международната финансова корпорация (IFC), която е партньор на банката от 2010 г.

Не по-малко значение имаше и, че Fibank бе избрана отново за победител в категорията „Банка на клиента” на Асоциация „Банка на годината“. Банката също така е носител на наградата „Банка на клиента” за 2002 г., 2003 г., 2006 г., 2008 г., 2009 г. и 2012 г.

Всичко това отчетливо говори за качеството на работа и стабилните финансови приходи, на които може да разчита. За това и новата 2018 г. започна положително за акциите на Първа инвестиционна банка и те преминаха границата от 6 лв., като на 4 януари затвориха на цени от 6,16 лв., което прави ръст от близо 20% само за две седмици. В станалата вече традиционна анкета на в. „Капитал“, която всяка година медията провеждат сред фондмениджъри и представители на капиталовия пазар, акцията на Fibank е класирана сред топ 10 най-перспективни за 2018 г.

Изменение на цената на акцията на Първа инвестиционна банка АД през 2017 г.

Източник: Българска фондова борса

Пред „Капитал“ Красимира Паунина, портфолио мениджър, "Селект асет мениджмънт" споделя: „Банката изпълнява успешно препоръките, отправени към дейността й, след стрес тестовете през 2016 г. През годината от институцията предприеха действия за реализиране на капиталови лостове, които допълнително да увеличат потенциала й за бъдещ растеж, в т.ч. чрез неразпределяне на реализираната печалба, намаляване на рисковите експозиции и диверсифициране на кредитния портфейл." Тихомир Каунджиев от "Карол" пък изразява очакванията си компанията да бъде справедливо оценена при евентуална бъдеща процедура на продажба на значителен дял от капитала.

Успешна бе годината и за управляваните взаимни фондове от Първа финансово-брокерска къща (ПФБК). Договорен фонд ПИБ Авангард реализира 5.12% доходност за своите вложители през 2017 г. Балансираният ДФ "ПИБ-Класик" прибави 2,83%, а фондът с по-консервативен профил ДФ "ПИБ- Гарант" 2,26%. Последният бе отличен и от финансовия сайт Investor.bg като един от най-успешните за 2017 г. в категория „Смесен консервативен фонд“ по време на 6-тата конференция Investor Finance Forum. Тя е най-голямото събитие на инвестиционната общност в България и региона като събира на едно място български и чуждестранни професионалисти от сферата на финансовите, капиталовите и валутните пазари.

ПФБК се нареди и на второ място по реализиран оборот на БФБ със 164 млн. лв. Към края на декември 2017 г. пазарната капитализация на основния пазар на борсата се увеличи със 134,9% до 22,4 млрд. лв. Почти през цялата минала година Първа инвестиционна банка бе лидер по пазарна капитализация и най-скъпата компания на БФБ като на моменти си разменяха на няколко пъти местата с фармацевтичната Софарма. В края на годината обаче след няколко сделки на първата позиция бе заета от Кепитъл Консепт Лимитед АД.

Важно събитие за инвеститорите през новата година е листването на първия български ETF-фонд на немската Frankfurt Stock Exchange. Фондът следва движението на основния иднекс на БФБ – Софикс като репликира структурата му. Индексът е съставен от най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. Част от него е са и акциите на Първа инвестиционна банка. При успех ETF-фондът ще генерира свежи капитали, които ще бъдат инвестирани на БФБ и разбира се ще повлияе положително на търгуваните компании.

Анализаторите са положително настроени към 2018 г. и повечето от тях смятат, че оживлението на БФБ ще продължи, а с него и възможностите за реализиране на печалби. Първа инвестиционна банка също е регистриран инвестиционен посредник и предлага възможност за достъп на своите клиенти до Българската фондова борса. Тук трябва да споменем и, че освен печалба всяка инвестиция в акции крие своите рискове от гледна точка на обезценка на нейната пазарна стойност. За това преди да се предприемат каквито и да било действия клиентите първо трябва да се консултират с нашите специалисти или колегите ни от ПФБК, а желаещите да отделят по-големи суми могат да обсъдят възможностите с експертите от дирекция „Частно банкиране“.

През 2018 г. Първа инвестиционна банка АД ще отпразнува своята 25-годишнина и ще продължи да поддържа високите стандарти на клиентско обслужване, определящи я сред клиентите като „Моята банка“.

*Предоставената информация има изцяло информационен характер и не следва да се разглежда като препоръка за покупка или продажба, или склоняване към вземане на инвестиционно решение.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай