Златко Стоянов, Мениджър "Корпоративни комуникации" Fibank, представя поредицата Българските банки и банкери в периода след Освобождението. Първа част можете да прочетете ТУК

България и цялата световна общност изживяват трудни времена в началото на XX век. В сложната плетеница от политически и икономически фактори, териториални борби, мрежа от алианси и съюзи, се разгарят първо военни конфликти на Балканите (Балканска, Междусъюзническа война), които впоследствие довеждат и до Първата световна война (1914-1918 г.). В този период броят на банките у нас постоянно нараства, което се обуславя от по-големите нужди на силно разстроеното от войните народно стопанство. Освен Българската народна банка в държавна се превръща и Българската земеделска и кооперативна банка. Търговските банки биват няколко вида: акционерни дружества с държавно участие, кредитно-кооперативни учреждения и изцяло частни банки.

Популярните търговски банки кредитират основно търговците и занаятчиите, докато кооперативните предоставят предимно заеми с потребителски характер. Все повече се увеличават банките с чуждестранни капитали, като в края на 20-те години на XX век почти се изравняват по активи с българските. Депозитната база на банките постоянно нараства в резултат на благоприятните условия за рентабилност на банковия капитал. Това възходящо развитие обаче се сблъсква с тежките последствия от Голямата рецесия. Само за броени години след началото й през 1929 г. печалбите, данъчните приходи, производителността и личните доходи спадат с драстични темпове. На практика няма сфера от бизнеса, която да не е засегната и да не натрупва негативи.

Голямата рецесия заварва неподготвени и българските банки. Една част от тях фалират поради невъзвращаемостта на предоставените кредити или изобщо липсата на желание от предприятията за финансиране. В тази ситуация най-логично се оказва обединяването на многото на брой банки в по-големи структури. За този процес подпомагаща роля оказва и БНБ. Тя увеличава лихвения процент, отпуска средства на застрашените от затваряне банки, участва активно в изработването на Закон за защита на влоговете и съдейства за обединението на трите най-големи банки с български капитал. През 1931 г. е установен валутен монопол, чрез който само БНБ има правото да отпуска валута за фирмите и частните лица. Ролята на БНБ в поддържането на финансовата стабилност и кредитната система на страната се осигурява и от няколко изменения в устройствения й закон, целящи подпомагане на търговските банки и превръщането й в истинска централна банка – „банка на банките“.

Промяната в политическия курс на българската държава непосредствено преди Втората световна война намира израз в постепенното оттегляне на английските, френските и белгийските капитали и концентрирането на немските такива в частните банки – като например създадената Кредитна банка или филиала на Дойче банк у нас.

Имената, които са оставили най-сериозна следа в банковото ни дело от началото до средата на XX век, са тези на Коста Бояджиев – управител в няколко частни банки, фамилията Бурови, чиито представители участват в множество сфери на обществено-икономическия живот, Марко Рясков и други.

Златко Стоянов

Златко е Мениджър „Корпоративни комуникации”, като се присъединява към екипа на Fibank през 2011 г. в дирекция "Методология". Автор е на статии в корпоративния вестник Fibank NEWS, отразяващи един по-приемлив поглед към сложната банкова терминология. Следи развитието на регулациите и тяхното отражение в дейността на банките. Очаквайте от него разработки, посветени на новостите в банковата сфера.

Коментари

  1. Здравейте, прочетох статията Ви и се радвам, че намирам съвпадение на интересите, отнасящи се до банковото дело в България. Притежавам голяма и представителна колекция от банкови и фирмени акции и изпратих кратка дописка във в-ка, който издава банката. Направих и предложение за организирането на изложба при подходящ повод и т.н. Работя във ф-ма "Селена-52" и съм готов за среща при проявен интерес и интерес към съвместни проекти. Марио - 0898 700 145. Хубави и светли празници!

Коментирай