Изминалата 2020 г. бе особена както за икономиката на страната, така и за банковия сектор. Световната пандемия, породена от вируса COVID-19, изправи всички пред редица предизвикателства. Още в началото на годината Fibank бе първата банка, която даде възможност на своите клиенти да отлагат плащания по кредитите си. В последствие управителният съвет на БНБ утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с предприетите от органите на Република България действия за ограничаване на пандемията от COVID-19 и последиците от тях“.

Данните, оповестени от централната банка, показват, че към 31 декември 2020 г. са подадени 108 211 искания с брутна балансова стойност на задълженията 8,760 млн. лв., като одобрените са 89 478 броя с общ брутен размер 8,074 млн. лв. Предприятията са внесли 13 506 искания за 6819 млн. лв., от които одобрените към края на декември са 12 354 броя за 6,365 млн. лв. Домакинствата са подали 94 705 искания за отсрочване на задължения на стойност 1940 млн. лв., от които към края на декември са одобрени 77 124 броя за 1,709 млн. лв.

Източник: БНБ

Предприетите своевременни мерки от централната банка и банките в страната запазиха стабилността на системата и тя продължи да се развива с умерени темпове. Общата сума на активите на банките в страната в края на декември 2020 г. е 124.0 млрд. лв., с 4,8 млрд. лв. (4.0%) повече от отчетената в края на септември същата година. Активите на петте най-големи банки представляват 66.6% от баланса на системата. Първа инвестиционна банка запазва петата си позиция по големина на активите в системата, като в края на годината те достигат 10,8 млрд. лв. Спрямо предходната година те нарастват с 727 млн. лв., като ръстът за последното тримесечие на годината е в размер на 306 млн. лв.

Брутните кредити и аванси в банковата система се увеличават на тримесечна база с 1.3% (949 млн. лв.) до 76,7 млрд. лв. Наблюдава се основно увеличение при кредитите за бизнеса с 2.8% и към домакинства с 1.5%. При потребителските кредити темпът на ръст се забавя през последното тримесечие на годината до 0,5%, но на годишна база се отчита увеличение с 455 млн. лв. Данните показват, че портфейлът от потребителски кредити на Първа инвестиционна банка се увеличава през последната година с 54,8 млн. лв.

При жилищните кредити се запазват темпът и динамиката на ръст, като през последното тримесечие на годината се отчита увеличение с 420 млн. лв. За 2020 година ръстът на отпуснатите жилищни кредити в банковата система е в размер на 1,265 млн. лв. или 10.1%. За ръста допринася и запазването от банките на ниски лихвени нива. Статистиката показва, че на годишна база при жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.18 пр.п. до 2.81%, а по тези в евро се увеличава минимално с 0.10 пр.п. до 3.36%.

Депозитите в банковата система нарастват през четвъртото тримесечие на 2020 г. с 4.5% (4.6 млрд. лв.) до 105.7 млрд. лв. Увеличават се депозитите както на домакинства - с 4.5%, така и тези на бизнеса с 3.6%.

 

 

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай