Интересът към жилищните кредити ще продължи да нараства и през 2015 г. През изминалата 2014 година няколко фактора оказаха благоприятно въздействие на пазара на недвижими имоти в страната. Това са от една страна намаляващата строителна продукция, а от друга - намаляващите лихвени нива по отпусканите кредити. Съчетанието на тези фактори доведе до намалено предлагане на нови жилища на пазара и увеличаващо се търсене.

По предварителни данни от Националния статистически институт (НСИ) през декември 2014 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.3% под равнището от предходния месец. Месечният спад може да се отдаде на сезонни фактори. Календарно изгладените данни показват увеличение на годишна база от 2.3% на строителната продукция през декември 2014 г.

На годишна база увеличението на строителната продукция през декември 2014 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство, така и при сградното строителство, като регистрираното нарастване е съответно с 5.1 и 0.2%.

В края на 2014 г. отчетната статистика на БНБ показва, че средният лихвен процент жилищните кредити в левове продължава да спада с 0.82 пр.п. до 6.24%, а тези в евро – с 0.48 пр.п. до 6.69%. На месечна база посоката отново е надолу. За декември спрямо ноември 2014 г. средната лихва по жилищните кредити в левове спада с 0.10 пр.п., а по тези в евро – с 0.09 пр.п.

Графика: Средни лихвени нива по жилищни кредити за сектор Домакинства (нов бизнес)
 grafika

Източник: БНБ

Годишният процент на разходите (ГПР) по жилищните кредити в левове също спада спрямо декември 2013 г. с 1.10 пр.п. до 6.77%, а по жилищните кредити в евро – с 0.52 пр.п. до 7.35%. На месечна база той се понижава с 0.06 пр.п. за кредитите в лева, а по тези в евро − с 0.13 пр.п.

Логично, съчетанието на тези два фактора – ограничено предлагане на нови жилища и лесен достъп до финансиране, води до повишаване на търсенето, а от тук и до ръст на цените на имотите.

Според данни на НСИ, пазарните цени на жилищата нарастват с 0.7% през четвъртото тримесечие на 2014 г. спрямо третото и с 1.2% спрямо година по-рано.  Средно за цялата 2014 г. поскъпването е с 0.5% спрямо 2013 г.

През 2014 г. е регистрирано увеличение на цените в 10 от областните градове, като по-значително е увеличението в София (столица) - с 2.9%, Шумен - с 2.8%, и Пловдив - с 2.7%. В останалите 17 областни града и в област София е регистрирано намаление.

Средната пазарна цена на жилищата за страната през четвъртото тримесечие на 2014 г. е 874.49 лв./кв. метър. Най-високи са средните цени в София - 1 501.73 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 393.17 лв./кв. м, и Бургас - 1 162.83 лв./кв. метър.

Следвайки тенденциите и желанията на потребителите, Fibank разработи жилищен кредит, който да дава възможност на клиентите сами да избират условията по него.

С жилищен кредит „Право на избор” всеки клиент получава сигурност за дълъг период от време, тъй като за първите три години ще получи фиксирана годишна лихва в размер на 5.8%. Сред предимствата за жилищен кредит Право на избор са и липсата на такса за кандидатстване, липсата на комисиона за отпускането му и липса на комисиона за управление на кредита. Също така са предвидени и преференциални условия при рефинансиране на жилищен/ ипотечен кредит от друга банка. Максималният размер на кредита, който може да бъде отпуснат, покрива до 90% от пазарната стойност на имота.

Христо Христов

Христо е Мениджър „Корпоративни комуникации”. Той следи за тенденциите на финансовия пазар, планира, организира и участва активно в провеждането на маркетингови изследвания сред настоящи и потенциални клиенти на банката. Преди да се присъедини към екипа на Fibank, има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Личните му интереси са в областта на търговията с ценни книжа. Очаквайте от него интересни анализи за тенденциите на пазара и състоянието на икономиката.

Коментари

Коментирай